ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:223
DNES:106
CELKEM:330556

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železnic
 Vložil: Nitsche David
 30. říjen 2023 v 23:31

Na jednání Rady a P-FV v měsíci říjnu 2023 bylo mimo jiné projednáno:    

  • Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace z jednáních ČD, a.s. a OC.
  • Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace k zahájení kolektivního vyjednávání nad PKS ČD, a.s. pro rok 2024. Dne 18.9.2023 proběhlo společné zasedání OC k vyjádření stanoviska k zaslanému návrhu PKS ČD, a.s. 2024. OC se dohodli na společném protinávrhu, který byl následně zaslán zaměstnavateli. V termínu 2.10.-4.10.2023 proběhlo výjezdní zasedání v Železné Rudě. Prvního dne jednání se účastnilo celého představenstvo ČD, a.s.. V průběhu třídenního jednání došlo k projetí textu návrhu PKS, vysvětlení stanovisek a rozporů – vazby na konsolidační balíček, pracovní dobu atd., proběhla diskuse k mzdovému nárůstu. Zaměstnavatel seznámil účastníky s výši navýšení finančních prostředků, které představují předložené návrhy OC. Rada FV byla seznámena s jednotlivými body, které byly v rámci jednání vydiskutovány a s výší finančních prostředků na jednotlivé položky. OC s návrhem zaměstnavatele nesouhlasí. Další společná jednání budou probíhat dne 18.10. a 30.10.2023.
  • Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace o změně systému odměňování u ČD. Rada FV byla seznámena s tabulkou struktury v rámci této změny u profese vozmistr. Tabulka obsahuje celkové náklady a rozčlenění na jednotlivé položky. Rada FV prodiskutovala fixní kritéria návrhu v jednotlivých položkách. Dnes v odpoledních hodinách proběhne jednání pracovní skupiny. V OŘOD Východ nedošlo k začlenění četařů vozmistrů pod KZAM vozmistr (Bohumín, Olomouc, Brno Heršpice). Zůstávají i nadále na pozici četaře. V ostatních OŘOD je začlenění vozmistrů četařů správně. Bude dále řešeno. 
  • Člen P-FV p. Kroupa informoval Radu FV o nadcházejících jednání na SŽ. Dne 23.10.2023 obdrží OC návrh nové PKS, SŽ na rok 2024. V termínu do 30.10.2023 se sejdou OC k dohodě na protinávrhu k předložené PKS. První společné jednání zaměstnavatele a OC se uskuteční ve dnech 1.-3.11.2023 formou výjezdní zasedání. Dále pak prezentoval svou práci v rámci připomínkování změn předpisů ČD, a.s. např. předpis D2, S14. Rada FV byla seznámena se zaslanými připomínkami.
  • Předseda Rady FV p. Nitsche informoval Radu FV o jednáních na OC na ČDC. Dne 25.9.2023 proběhlo jednání odborových centrál k zaslanému návrhu zaměstnavatele PKS ČDC 2024. Jednotlivé OC navrhly své připomínky a požadavky a výsledná protinávrh byl zaslán zaměstnavateli. Dne 2.10.2023 proběhlo první společné jednání zaměstnavatele a OC. Na úvod byla promítnuta prezentace zaměstnavatele k současnému hospodaření společnosti a k výši finančních prostředků, které vedení společnosti vkládá do kolektivního vyjednávání pro příští rok. Zaměstnavatel představil svou filozofii s kterou v návrhu PKS předložil. Došlo k prvnímu čtení textu PKS a k vysvětlení stanovisek a rozporů k jednotlivým bodům. Následně pak byly prodiskutovány návrhy k změnám v osobním ohodnocení zaměstnanců. Další jednání budou pokračovat dne 18., 20. a 30.10.2023.
  • Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o jednání ze dne 11.10.2023 pracovní skupiny k IN ČDC na úpravě zajišťování vozidel (zjednodušení ustanovení pro potřeby zaměstnanců). Přítomní účastníci jednání byli seznámeni formou prezentace s jednotlivými body změn IN.
  • Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV vytížení pracovišť vozmistrů u ČDC, a.s.. Prezentována byla situace na pracovišti Třinec. Pokud v síti ČDC je ještě obdobné pracoviště je nutné vypracovat podklady a jednat s vedením o případném prémiovém ohodnocení. Dle sdělení vedení společnosti finanční prostředky na tyto odměny jsou.
  • Prezident FV p. Malík seznámil Radu FV s vyjádřením MPSV k nepřetržitému odpočinku zaměstnanců, na které se vztahuje nařízení vlády 589 v souvislosti se změnou ZP.
  • Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o průběhu vyjednávání o pojistné smlouvě na rok 2024. Je nutné ze strany pojištěnců v případě pojistné události komunikovat s pojišťovnou, makléřem a zaměstnavatelem. Jinak může dojít k odmítnutí pojistného plnění.
  • Viceprezident FV p. Hevera sdělil Radě FV, že dle informace vedoucí O10 GŘ ČDC Mgr. Kreischové podněty ke KOP byly v prvním pololetí řešeny a v druhém pololetí nejsou v současné době žádné připomínky.

                                                                                         Nitsche David                                                                                             P                                                                                                                                                                                           Předseda Rady FV

© Jak na Zabbix