ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:160
DNES:40
CELKEM:320465

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železnic
 Vložil: Nitsche David
 16. květen 2023 v 16:18

Na jednání dubnové Rady a Prezidia FV v Praze Vršovicích bylo mimo jiné projednáno:

·         Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o proběhlých jednáních vedení ČD, a.s. s OC. Dne 9.3.2023 na jednání Rady FV byl ze strany ZO FV Brno vznesen dotaz, že vedení OŘOD Olomouc údajně zakázalo nábor nových vozmistrů. Prezident FV po jednání kontaktoval pana ředitele OŘOD Východ, který toto vyvrátil.  Ovšem připustil, že do budoucna může dojít při zavedení nových souprav a jednotek ke snížení potřeby vozmistrů. Více informací k tomuto problému bude P-FV mít až po plánované schůzce s vedením OŘOD východ 18.4.2023. Dne 14.3.2023 proběhla prezentace k zavedení e-stravenky. Plánované spuštění je od 1.5.2023. Poplatek za pořízení karty je zatím v řešení. Zaměstnanci pracující na dohodu budou mít karty u toho, s kým mají smlouvu sjednanou (např. RPP, OŘOD atd.). Dne 20.3.2023 proběhlo jednání k Novému mzdovému řádu. Na počátku budou dvě fáze, kde budou ustanoveny pracovní skupiny. V první fázi 4 a v druhé 2. FV se bude účastnit ve všech pracovních skupinách. Dále padly informace k výběrovým řízení na provoz linek, kde nejsou nastaveny rovnoměrné podmínky pro ČD a ostatní dopravce, požadavku FV na kompenzaci nemožnosti využití jízdních výhod pro zaměstnance v místě, kde provoz zajišťují soukromí dopravci a jak bude postupovat ČD v případě převzetí výkonů soukromými dopravci u dotčených zaměstnancům.  V průběhu jednání se prezident FV p. Malík zúčastnil prvního jednání k Novému mzdovému řádu formou elektronické komunikace (webex). Byly dohodnuty termíny jednání pracovních skupin (každý čtvrtek), jednání nebude v režimu kolektivního vyjednávání, požadavek FV o změnu termínu z důvodu konání VH (prohození termínů OCU s RPP).

·         Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o proběhlém jednání vedení společnosti s OC dne 6.4.2023. Byly poskytnuty informace k hospodaření společnosti, požadavku ČDC na MD - srovnání parametrů se silniční dopravou, 1. změně PKS ČDC 2023 (došlo k dohodě na navýšení stravného a stravenek ve společnosti ČDC příloha č.3., informace k jednotlivým vozovým zásilkám, odsouhlasenému SF (rekreace – bude povoleno opětovné čerpání dotací na základě navýšení částky ze strany zaměstnavatele), SMS – O22 soulad IN pro možnosti získání licence na provozování železniční dopravy v EU, využití tabletů při práci v kolejišti (názor P-FV je ano, ale pouze na místech, kde to usnadní práci) – seznámení se zásadami BOZP při použití tabletu v kolejišti.

·         Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace k Valné hromadě FV, která se bude konat 26.4.-28.4.2023. Rada FV byla seznámena s programem jednání. V rámci VH dojde k předložení návrhu změny Stanov FV. Rada FV byla seznámena se změnami tohoto dokumentu. Navržené změny jsou v nově vypracovaném Organizační řádu a Jednacím řádu.

·         Viceprezident FV p. Hevera představil Radě FV nového předsedu ZO FV Havlíčkův Brod p. Zdeněka Števuljaka. Místopředseda ZO FV je p. Jaroslav Čejka.

 

                                                                                                                                 Nitsche David           

                                                                                                                              Předseda Rady FV                         

© Jak na Zabbix