ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:330
DNES:169
CELKEM:360199

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železnic
 Vložil: Nitsche David
 23. únor 2023 v 19:30

Na jednání únorové Rady a Prezidia FV v Praze Vršovicích bylo mimo jiné projednáno:

      

•          Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o proběhlých jednáních vedení ČD, a.s. a OC. Proběhlo jednání, kterého se účastnily všechny odborové centrály a jednalo se o Příloze č. 4 PKS ČD, a.s. zvýšení stravného a stravenek, o motivačním programu na OCU, objemu mzdových prostředků pro osobní ohodnocení u pracovníků zásobovacího centra atd.. Další jednání je plánováno na 23.2.2023. Dne 31.1.2023 proběhlo jednání na úrovni RPP Praha za účasti oblastního manažera RPP Praha. Bylo konstatováno, že je značný počet chybějících zaměstnanců posunu a tím není možné obsazování směn. To samé je i u profese strojvedoucí a vozmistr. Dále pak čerpání SF a akce BOZP. Na jednání Představenstva ČD byly prezentovány následující informace: pro rok 2023 je společnost ČD, a.s. stabilní, u firmy je nedostatek některých profesí (vozmistři, posunovači atd.), předpoklad skupiny ČD na rok 2023 ke kladné hospodaření, ČD, a.s. chybí vozidla a v rámci nákupu je realizováno pořízení vozidel mnoha druhů, což přináší problémy v údržbě vozidel (požadavky na vozidla určují kraje při výpisu veřejných soutěží a často jsou úplně jiné požadavky), není stále naceněná oprava soupravy jednotky Pendolina, které bylo v loňském roce poškozeno při  MU v Bohumíně (není jasné zda dojde k opravě), nábor nových zaměstnanců neodpovídá potřebám společnosti (na stránkách nejsou určené požadavky a lokality výkonu práce) atd..

•          Prezident FV p. Malík informace Radu FV o schůzce s ministrem dopravy p. Kupkou. Toto jednání proběhlo v rámci jednání Představenstva ČD, a.s. s OC. V rámci jednání vzešly dotazy a informace o nedodržování smluv ze strany soukromých dopravců (p. Kupka - tito dopravci jsou již dnes sankcionování), aktuální stav prodeje pozemků pod dopravní cestou (p. Kupka - prodej bude realizován), možnosti vzniku nezávislého orgánu pro tvorbu předpisů k provozování drážní dopravy (p. Kupka - takto to není možné dle nařízení evropské komise), dotaz zda připravuje stát podporu pro realizaci jednotlivých vozových zásilek u nákladní dopravy (p. Kupka – proběhlo jednání s předsedou představenstva ČDC Ing. Tothem, kde se této otázce také věnovali, zaměstnanost v rámci železniční dopravy, režijní výhody zaměstnanců atd..

•          Člen P-FV p. Kroupa seznámil Radu FV s informacemi z jednání u SŽ. Jednání proběhlo dne 19.1.2023 za účasti generálního ředitele SŽ. Jednalo se především o první změně v FKSP (jak centrální, tak i rámcové), zaměstnanecké kartě (příděl zaměstnancům na ro 2023), schválení akcí OC, personálních změnách ve společnosti, KOP lázně předložili nabídky a bude následovat výběrové řízení. Další jednání proběhne 16.2.2023.

•          SIBP p. Chabada podal Radě FV informace o chystaném školení BOZP pro oblastní inspektory BOZP k řešení problematiky BOZP. Termín je předběžně stanoven na 15.3.2023 v 10:00 hod... V nejbližší době budou zaslány pozvánky na jednotlivé ZO FV. Účast oblastních inspektorů BOZP nutná a předsedů ZO FV dobrovolná. Je nutné zaslání potvrzení účasti. Dále byla Rada FV informována o výsledcích následné kontroly BOZP. V Třinci je odstraněna závada ve sprchách a v Brně odstraněny závad na stezkách. Prověrky BOZP začínají již v březnu. Předsedové ZO FV byli požádání o zaslání termínů jednotlivých prověrek.

•          Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace z jednání zaměstnavatele ČDC s OC. Obsahem byla změna výše stravného, IN PERs-28-B-2009 prováděcí ustanovení k IN, nábor nových zaměstnanců, rozsah zasmluvnění přeprav na rok 2023 z důvodu navýšení cen přeprav, zvýšené nákladové položky na energie, chystaná změna ZP k dohodám o pracovním činnostem atd..

•          Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV se systémem náboru nových zaměstnanců k společnosti ČDC. Dle informací zaměstnavatele se nábor daří (strojvedoucí, dispečeři), nedaří se u profesí vedoucí posunu, vozmistr a některé odborné pozice THP. K 1.2.2023 došlo k navýšení náborového příspěvku pro vybrané provozní a opravárenské profese. Byla také zvýšená odměna zaměstnanci po získání nového zaměstnance.

•          Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV s prováděcím ustanovení k IN PERs-28-B-2009. Rada FV byla s tímto opatřením seznámena a je možné si ho najít na uložišti IN ČDC.

•          Viceprezident FV p. Hevera informoval o proběhlém jednání s O 22 Bezpečnosti provozu na ČDC. Jednání se účastnil viceprezident FV p. Hevera a předseda Rady FV p. Nitsche.  Za zaměstnavatele jednání vedl ředitel O22 Ing. Nedomlel Petr. Proběhla diskuse k výcviku nových zaměstnanců u referentů kvality, k budoucí pracovní náplni referentů kvality a práci O22.

•          Viceprezident FV p. Hevera informoval o objemu přesčasové práce u ČDC. Rada FV byla seznámena s prezentací za 12/2022 na jednotlivá pracoviště a jednotlivé zaměstnance.

•          Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace k Valné hromadě FV 2023. Rada FV byla seznámena s programem VH. Zahájení jednání je plánováno 26.4.2023 na 15:00 hod.. Předsedové ZO FV po uspořádání voleb delegátů a kandidátů na VH doručí protokol s výsledky o volbách do jednání Rady FV v měsíci březnu.

 

                                                                                                                                               Nitsche David               

                                                                                                                                            Předseda Rady FV                   

                                                                                     

© Jak na Zabbix