ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:330
DNES:166
CELKEM:360196

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železnic
 Vložil: Nitsche David
 11. prosinec 2022 v 23:37

Na prosincovém zasedání Rady a Prezidia FV v Praze Vršovicích bylo projednáno:

 

·      Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace o opatření Ředitele O-18 16/22 (náhrada V 1). Proběhly dvě schůzky, kde došlo k zapracování připomínek jak FV, tak i ostatních zástupců zaměstnanců do textu metodického pokynu. Naše připomínky byly akceptovány všechny. Rada FV byla s jednotlivými připomínkami seznámena. Platnost metodického pokynu  k opatření ŘO-18 č. 16/22 je od nového GVD.

·      Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace z jednání Představenstva ČD, a.s. a OC. Jednalo se především o nárůstu cen energií a případném řešení, hospodaření společnosti, novém GVD 202-2023, informace k centrálním akcím BOZP atd.. V této souvislosti byli předsedové ZO FV požádání o přesné vyspecifikování požadavků v rámci všech pracovišť ČD, a.s.. atd.. Dále pak proběhlo jednání ke katalogu prací a nocležnám ČD. Ohledně nocležen je nutné přesně nadefinovat požadavky na jejich vybavení.

·      Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV s naplní jednání na ČDC. Jednalo se např. o používání tabletů provozními zaměstnanci (pořizování fotodokumentace a jejich zpracování – převod fotografií do PC), problematika služebních vozidel pro potřeby výkonu služby vozmistrů (vhodný typ vozidla – problém se řeší), informace ze setkání se zákazníky ČDC a plánem navýšení dovozného, převis poptávky přepravy, hospodaření společnosti ČDC atd..

·      Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace o pojištění členů FV pro rok 2023. Přítomní byli seznámeni s jednotlivými pojistnými částkami. Dále byla diskutováno řešení škodních událostí a nutnost doplatku zaměstnance, pokud je podpojištěný. Zaměstnavatel může po zaměstnanci vymáhat max. 4 a ½ násobek hrubé mzdy.

·      Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV s prezentací přehledu hospodaření P-FV za 4 roky (2016-2019). Dané roky se pohybují v mírném přebytku.

·      Viceprezident FV p. Hevera předložil Radě FV návrh Zásad hospodaření P-FV na rok 2023. Jedná se o shodný text a výše částek s rokem 2022 a byly změněny pouze aktuální datumy. Rada FV se s tímto návrhem seznámila a souhlasí.

·      Prezident FV p. Malík představil Radě FV typ výstražné vesty pro oblastní inspektory BOZP k použití v rámci prověrek BOZP a jiných bezpečnostních akcích. Dle požadavků ZO FV budou vyrobeny požadované velikosti. Na lednové jednání Rady a P-FV by již měly být tyto vesty k dispozici.

·      Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o skutečnosti, že došlo k dohodě s SIBP p. Chabadou Janem o pokračování jeho osoby na funkci SIBP P-FV

·      Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o přípravě termínu jednání Valné Hromady FV v Kutné Hoře. O konečném termínu budou předsedové informování při vyhlášení Valné Hromady předsedou Rady FV.

·      Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o pracovních smlouvách na tzv. dohodu o provedené činnosti. Zaměstnanci nemají nárok na stravenky, pokut do není uvedeno přímo v této smlouvě. Postupuje se dle sjednané dohody a je vhodné trvat při podpisu na uvedení stravného v této smlouvě. Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne jinak, nárok na stravenku (příspěvek na stravování) není ani při práci přesčas dle ZP.

 

 

        Nitsche David

        Předseda Rady FV

© Jak na Zabbix