ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:149
DNES:41
CELKEM:213779

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche David
 30. duben 2021 v 20:50

Informace z videokonference jednání Rady a P-FV 04/2021 v Praze Vršovicích

      

•        Viceprezident FV p. Hevera informoval o situaci v oblasti pojištění odpovědnosti za vznik škod zaměstnavateli.  Dle informace garanta pojištění p. Košťála Aleše je nutné upozornit pojištěné členy, že nesmí před provedením kontroly ze strany makléřské společnosti Abaccus podepsat žádné uznání odpovědnosti a úhrady. Jinak může ze strany pojišťovny dojít k neuznání nároku na úhradu z pojištění.

•        Viceprezident FV p. Hevera podal informace k průzkumu zájmu zaměstnanců ČDC o náhradu za neuskutečněné KOP v roce 2020. Dotčení zaměstnanci byli formou dotazníku vyzvání k stanovisku, kterou navrhovanou variantu preferují. Na základě vyhodnocení zaměstnavatele si zvolilo 294 zaměstnanců peněžní vyrovnání, rekreaci formou wellness pobytu s čerpáním vlastní dovolené (bude uskutečněno od 1.3.-31.8.2021) zvolilo 21 zaměstnanců a možnost vyčkat přidělení řádného poukazu na KOP preferovalo 108 zaměstnanců. V případě, že nebude možné v druhé polovině roku čerpat KOP, tak bude vyvoláno další jednání, kde bude hledán způsob případného vyrovnání. Byly také podány informace o testování zaměstnanců ČDC.

•        Viceprezident FV p. Hevera informoval o probíhající certifikaci opraven ČDC. Certifikace opravárenství vychází z nařízení Evropské komise, která vydala Evropský údržbový řád. Každý dopravce musí vydat svůj údržbový řád a dodržovat zásady a stanovené postupy při údržbě a opravách vozidel. Evropská komise pak zkoumá dodržování těchto zásad a následně po splnění daných podmínek udělí dopravci certifikát. Ten je nutný mít pro výjezd vozidel mimo území ČR.

•        Místopředseda Rady FV p. Urbánek seznámil přítomné se statistikami v oblasti vytížení zaměstnanců dle IS PRIS (evidenční stav, skutečný stav, tabulky). Jako zajímavost uvedl, že i zde se promítá značná nemocnost a karantény. Je to vidět na počtu vozmistrů, kteří jsou v systému v průběhu měsíce bez vykázaného výkonu (směny).

•        Prezident FV p. Malík informoval o náplni jednání s představenstvem společnosti ČD a dalšími materiály zaslanými zaměstnavatelem. Přítomní byli mimo jiné informováni o projektu kamer do vlaků, přídělu respirátorů pro zaměstnance ČD, jednotném tarifu jízdného pro všechny osobní dopravce (v současné době je pozastaveno jednání na žádost dopravce Regio Jet), systému možného očkování pro zaměstnance s kontaktem s cestujícími, snižování smluvních mezd z důvodu ztrát na tržbách ČD, kompenzace v dálkové dopravě a u komerčních vlaků, katalogu prací – zaměstnavatel předložil prezentaci atd..  Dále byla Rada FV informována o testování zaměstnanců ČD a o ukončení členství v Dozorčí radě ČD p. Pejši k 5.5.2021 atd..

•        Viceprezident p. Hevera informoval o statistikách vyřazených vozů a závadách na nich. Velký počet vozů za měsíc leden a únor byl vyřazen na chybějící nápisy na vozech (zádržná síla v kN, varovná značka vysokého napětí).

                                                                                                                            Nitsche David                                                                                                                         Předseda Rady FV

© Jak na Zabbix