ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:74
DNES:63
CELKEM:205496

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Hevera Josef
 17. únor 2021 v 23:25

Informace z únorových jednání na ČDC

 

Viceprezident FV p. Hevera a předseda Rady FV p. Nitsche se zúčastnili telekonferenčního jednáních zaměstnavatele a OC na ČDC. Jednání proběhla dne 8.2.2021 a 10.2.2021.

 

Obsahem jednání bylo především řešení problematiky KOP, které z důvodu epidemiologické situace nebyly uskutečněny v roce 2020. Zaměstnavatel nabídnul řešení formou třech možností. První variantou by byla finanční náhrada, druhou poskytnutí týdenního lázeňského pobytu ve vybraných zařízeních zajištěných u společnosti ČD Travel. Zaměstnanec by ale musel na dobu pobytu čerpat vlastní dovolenou. Se seznamem těchto lázeňských zařízení budou zaměstnanci seznámeni formou opatření ředitele O10. Třetí možností je vyčkat na přidělení KOP v termínu do 31.12.2021 nebo 31.12.2022 (u tříletých KOP). Zaměstnanec se může rozhodnout, kterou variantu využije.

 

Dalším bodem jednání byla novelizace IN PERs42-B-2011 Zásady pro poskytování osobního ohodnocení.  Federace strojvůdců ČR společně s Cech strojvůdců navrhli do bodu 2.2.7. této IN v písmenu D doplnění odměny pro strojvedoucí vykonávající zkoušky brzd. V průběhu jednání nedošlo k dohodě a zaměstnavatel toto odmítl s argumentací, že uvedená činnost již byla vypořádána při navýšení tarifních stupňů. Tato činnost je uvedena v základní znalosti pro profesi strojvedoucí.

 

Viceprezident FV p. Hevera také vedl jednání s cílem prosadit přiznání 10 TS vozmistrům na pracovišti Česká Třebová.  Díky jeho nasazení a argumentaci se tento požadavek povedl dovézt ke zdárnému konci a navýšení tarifního zařazení našim kolegům bylo již přiznáno. 

 

Hevera Josef

viceprezident FV

© Jak na Zabbix