ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:198
DNES:62
CELKEM:193999

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche David
 30. červenec 2020 v 20:56

Na jednání Rady a P-FV v měsíci červenci 2020 bylo mimo jiné projednáno:

·       Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o průběhu jednání OC s představenstvem ČD. Na tomto jednání bylo projednáno např. změna ředitele odboru informatiky, kde za dosavadního ředitele Ing. Pospíšila byl jmenován do funkce Ing. Skokan, vyčíslení ztráty příjmů ČD za leden až květen 2020 v souvislosti s COVID19 a kompenzace za neuskutečněné výkony, chystaná změna PKS v souvislosti Covid19 atd.. V rámci jednání prezident FV p. Malík vznesl dotaz na ředitelku odboru péče o zaměstnance k otázce dalšího jednání k novele Katalogu prací ČD. FV v únoru zaslala připomínky zaměstnavateli, po vyhlášení nouzového stavu bylo přerušeno další jednání z důvodu zavedení §209. Dle informace ředitelky O10 je připravena odpověď k dalšímu postupu zaměstnavatele, kterou ale do doby konání jednání Rady P-FV neobdrželo.

·       Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o jednání na SŽ, kde byla projednána 3.změna PKS v kapitole KOP. Po dohodě s OC zaměstnavatel provede průzkum, zda by byl mezi zaměstnanci zájem o náhradu neuskutečněných KOP (z důvodu Corona krize) v měsíci lednu a únoru 2021.

·       Závěrem jednání byl předán návrh PKS 2021 a tímto krokem bylo prakticky zahájeno kolektivní vyjednávání u SŽ. Do 17.8.2020 má být ze strany OC předán protinávrh. Rada FV ustanovila kolektivní vyjednavače u SŽ. Hlavní vyjednavač p. Kroupa Štefan a člen vyjednávacího týmu p. Malík Luboš.

·       Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace k založení nadačního fondu ČDC ,,Železnice srdcem“. Vedeni společnosti vložilo základní kapitál a členové vedení společnosti se zavázali, že budou přispívat měsíčně z vlastních prostředků. Řízením fondu byli pověřeni p. Ing. Bednárik (předseda), Ing. Toth (místopředseda) a Ing.Bakalář. Tento fond bude sloužit jako možná sociální výpomoc pro zaměstnance nebo pozůstalé rodiny při nehodách, zranění a umrtí zaměstnanců ČDC při výkonu povolání.

·       Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o změně Opatření ředitele O10 ČDC, kde byla na základě možného čerpání §209 prodloužena platnost do konce srpna (stát prodloužil možnost čerpání prostředků k §209 do stejného data). Rada FV byla seznámena s jednotlivými změnami a parametry současného znění opatření. Proběhla rozsáhlá diskuse k aplikaci tohoto opatření v běžném provozu pracovišť.

·       Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o průběhu jednání OC s představenstvem ČDC. Mimo jiné bylo projednáno např.  vedení soudní sporů k revizním opravám vozů a pronájmu vozů společností ČDC (vedený konkurenční boj) – podrobné informace na stránkách ČDC, vývoj tržeb v jednotlivých přepravovaných komoditách, čerpání §209 za měsíc duben a květen 2020 (prezentovány podrobné tabulky) atd..

·       Viceprezident FV p. Hevera se zúčastnil společné pracovní schůzce s výkonným ředitelem ČDC Ing. Tothem v žst. Praha Libeň k problematice výkonu práce profese vozmistr, kde byla z jeho strany prezentována náplň práce a technologie výkonu práce tohoto zaměstnání.

·       Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace k dnešnímu jednání OC s představenstvem ČDC, kde se bude jednat o organizačním změnám na GŘ ČDC (rušení O13 a O14 – vznik společného nového odboru 21).

 

             Nitsche David

             Předseda Rady FV

                                                     
© Jak na Zabbix