ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:108
DNES:105
CELKEM:183712

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche David
 29. květen 2020 v 17:40

Na jednání Rady a P-FV v měsíci květnu 2020 bylo mimo jiné projednáno:

 

1)        Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o současné situaci v souvislosti s chystanou změnou katalogu prací u ČD. Z důvodu současné situace jednání neprobíhá. Změna katalogu by přinesla značné navýšení finančních prostředků a současný pokles příjmů z důvodu snížení počtu přepravovaných osob a rušení spojů je značný. V měsíci dubnu byla uzavřena dohoda OC a zaměstnavatele k zajištění institutu částečné nezaměstnanosti (§ 209) u společnosti ČD. Na tomto jednání byla také projednána 1. změna PKS v otázce změna vyrovnávacího období, které bylo prodlouženo do září 30.9.2020.

2)        Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o uplatňování katalogu zaměstnání ČDC k 1.4.2020. Předsedové ZO FV byli seznámeni s dokumentem O10 ,, Aplikace 3. změny IN PERs 44– B - 2014 Katalog zaměstnání 2.změna“.

3)        Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o racionalizačních opatření ředitele O10 ČDC. V informačním dopisu Ing. Bakaláře je přehled plánovaných ukončení pracovních poměrů zaměstnanců v souvislosti se změnami systemizací po úpravách TDPP na jednotlivých pracovištích v rámci ČDC. Rada FV se seznámila s jednotlivými systemizačními místy, kterých se opatření týká. Dále FV obdrželo informační přehled k uplatnění částečné nezaměstnanosti u ČDC za měsíc duben 2020.

4)        Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o připomínkovém řízení k IN ČDC KVs3-B-2010. P-FV zaslalo své připomínky a proběhla také konzultace s gestorem IN p. Rosickým z O13. Rada FV byla seznámena s navrženými změnami v této IN.

5)        Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o konání telekonference o stavu společnosti ČDC. Rada FV byla seznámena s podrobnými informacemi o současném stavu přeprav v rámci jednotlivých komoditách, nových zajištěných přepravách, stavu společnosti, situaci spojenou s ,,covid19“ v podmínkách ČDC atd..

6)        Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace o jednání na SŽ. Vedení SŽ vydalo opatření ke ,,coronakrizi“. Toto proběhlo formou návrhu změny PKS v oblasti délky vyrovnávacího období do 30.9.2020 a možnosti přeřazení zaměstnanců z režimu pevného do režimu letmo. V současné době nejsou známá pravidla k financování akcí z FKSP. OC mají předložit korigované návrhy akcí a dále se má jednat o systému poskytování finančních prostředků. Pro jednání o Katalogu prací ČD se hledá vhodný termín.

7)        Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o připomínkách k uplatňování úsporných opatření na pracovištích členů ZO FV Most (p. Podskalský), ZO FV Plzeň (p. Páleník) a ZO FV Ostrava (p. Nitsche). Proběhla rozsáhlá diskuse, kde přítomní předsedové ZO FV se navzájem informovali o situací v různých PJ.

                                          Nitsche David                                                                                                                          Předseda Rady FV

                                                               
© Jak na Zabbix