ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:198
DNES:67
CELKEM:194004

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche David
 28. únor 2020 v 19:40

Na jednání Rady a P-FV v měsíci únoru 2020 bylo mimo jiné projednáno:

1)      Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o jednání ke změně Katalogu prací ČD, a.s. Zaměstnavatel na základě dohody s OC při KV otevřel jednání ke změně Katalogu prací ČD a.s.. P-FV navrhlo obsahové změny týkající se zařazení do jednotlivých TS u povolání vozmistr četař. Rada FV byla seznámena s jednotlivými body návrhu. P-FV zašle ještě doplnění požadavků na vedení ČD do konce měsíce února 2020.

2)      Člen P-FV p. Lopata informoval Radu FV o jednání k nárokovosti OOPP u ČD, a.s.. Rada FV byla seznámena se současným stavem jednání k výstrojní součástce OOPP ,,tričko na letní období“. Dle informace zaměstnavatele proběhne pilotní projekt a následně bude provedeno vyhodnocení. Předsedové ZO FV byli pověřeni dodaním v termínu jmenného seznamu členů, kteří mohou být zařazeni na testování této nové výstrojní součástky.

3)      Prezident FV p. Malík informoval Radu FV k problematice jízdních výhod. Dne 22.1.2020 proběhlo jednání na OSŽ. Vedení OSŽ odvolalo stávkovou pohotovost. OC se shodli na stanovisku vyzvat premiéra ČR a ministra dopravy k řešení vzniklé situace. Jednání se uskutečnila dne 4.2.2020. Rada FV byla seznámena s obsahem jednání. Jak premiér ČR p. Babiš, tak ministr dopravy p. Havlíček přislíbili součinnost a další řešení vzniklé situace. OC zašlou písemně své požadavky a náměty. Následně pak bude svolaná další společná schůzka.

4)      Hospodářka P-FV Ing. Muchová Jana seznámila Radu FV s účetní zpráva FV za rok 2019. Rada FV projednala jednotlivé body zprávy. Rada FV bere na vědomí Účetní zprávu FV za rok 2019 a děkuje hospodářce P-FV za její zpracování.

5)      Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o vydaném Opatření výkonného ředitele ČDC č.2. Toto opatření obsahuje další úsporná opatření v rámci ČDC a princip uplatňování tohoto opatření. Rada FV byla seznámena s jednotlivými body. V následující době bude pracovat vedení PJ na uplatnění tohoto opatření. Proběhla rozsáhla diskuse k tomuto bodu.

6)      Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV Informace o podpisu PKS ČDC 2020/2021, 3.změny Katalogu zaměstnání ČDC, IN Osobní ohodnocení, Zásad SF.

7)      SIBP p. Chabada podal Radě FV informace o proběhlém jednání k výběrovému řízení na OOPP u ČDC. Jednání se zúčastnili za FV SIBP p. Chabada a místopředseda Rady FV p. Urbánek. Komise projednala dodávky OOPP (firmy předložili vzory možných výstrojních součástí) a řešilo se osvědčení dle platné legislativy. Další jednání proběhne dne 2.3.2020, kdy bude komise hodnotit přímo jednotlivé vzorky a vybírat vhodné OOPP. Jednání se zúčastní místopředseda Rady FV p. Urbánek.

8)      SIBP p. Chabada informoval Radu FV o chystaném školení asistentů SIBP FV, které se bude konat dne 20.2.2020 v zasedací místnosti P-FV Praha Vršovice. Školení povedou zaměstnanci GŘ ČD a GŘ ČDC, kteří jsou vrcholově zodpovědní za oblast BOZP u obou zaměstnavatelů.

9)      Člen P-FV p. Lopata informoval Radu FV o proběhlém připomínkovém řízení k předpisu V71. Připomínkování za FV provedl člen P-FV p. Kroupa.

10)   Hospodářka P-FV p. Muchová předala předsedům ZO FV vytištěné peněžní deníky ZO FV. Následně by mělo dojít na úrovni ZO FV ke kontrolám vedení peněžních deníků a kontrole hospodaření, které musí vykonat KRK ZO FV.

11)   Místopředseda Rady FV p. Urbánek předložil Radě FV zpracovanou připomínku k nakládce kalamitního dříví v oblasti problematiky nakládky. P-FV bude tento problém řešit v rámci jednání s ředitelkou O13 GŘ ČDC.

12)   Zástupkyně obchodního oddělení p. ing. Muchová informovala Radu FV o problémech při vyřazovaní vozů z ucelených souprav s přepravou kalamitního dřeva (z pohledu obchodního oddělení). Tyto přepravy jsou termínované a je na ně navázána objednávka tras, nasazení lokomotivních čet, přejímka cizím dopravcem, volná vykládková okna v přístavu atd.. Proto je nutné vyřazovat vozy pouze v oprávněných případech a co nejrychleji odstranit zjištěné závady.

13)   Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o jednání konaném dne 30.1.2020 na SŽ ke změně zásad FKSP SŽ. OSŽ SŽ požaduje po zaměstnavateli změnu zásad přídělu finančních prostředků na vrcholové úrovni systémem rozdělení centrálního fondu na jednotlivé OC podle počtu členů. Náklady na činnost OO by byly propočítány obdobně. Rada FV byla seznámena s tabulkou předloženou OSŽ SŽ. Došlo by k značnému ponížení přídělu pro FV i pro ostatní OC. Kromě OSŽ  jsou ostatní OO zásadně proti. OSŽ navrhlo ostatním OC další společné jednání k tomuto problému. Tímto není v současné době podepsaný centrální rozpočet a nejsou schválené akce na rok 2020.

 

              Nitsche David

              Předseda Rady FV

© Jak na Zabbix