ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:198
DNES:69
CELKEM:194006

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche David
 29. leden 2020 v 15:28

Na jednání Rady a P-FV v měsíci lednu 2020 bylo mimo jiné projednáno:

  • Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o průběhu jednání a výsledné podobě PKS ČD a.s. na rok 2020. K podpisu došlo dne 12.12.2019. Přítomní byli podrobně seznámeni s jednotlivými body kolektivní smlouvy.
  • Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o kontrole z  MPSV, která proběhla dne 13.5.2019.
  • SIBP p.Chabada informoval Radu FV, že školení oblastních IBP ze ZO FV proběhne dne 20.2.2020 ve Vršovicích od 10:00hodin. Předsedové ZO FV jsou povinni zajistit účasti na tomto školení. SIBP p..Chabada dále vyzval přítomné předsedy ZO FV, aby při kontrolách BOZP byli aktivně nápomocni v záležitostech získávání informací o aktuálních problémech BOZP.
  • Viceprezident FV p.Hevera informoval zúčastněné o zjištěných podmínkách ve věcech velikosti a počtu šatních skříněk. Jejich velikost není zakotvena normou, ale výrobními standardy. Dále uvedl nejčastější rozměry a materiály jako podnět k průzkumu zájmu pro případné vybavení pracovišť do budoucna.
  • p.Motloch vyslovil poděkování za aktivní přístup Federace Vozmistrů a jmenovitě p.Chabady ve věci zajištění BOZP zaměstnanců při provádění dezinfekce OZONEM na pracovištích OCP Východ.
  • Prezident FV p.Malík informoval Radu FV o průběhu jednání odborových centrál ve věcech neuznání zaměstnaneckých jízdních výhod v rámci JMK.
  • Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o zaslaném dopisu předsedy ZO FV Ostrava p. Nitscheho se žádostí o řešení již několikaleté snahy zaměstnankyně PJ Ostrava (zaměstnání tranzitér) o zařazení do výcviku na pracovní pozici vozmistr. Ze strany P-FV p. Heverou byl tento problém podstoupen na vedení O10 GŘ ČDC . Kvalifikační požadavky splňuje. Zatím je v řešení, zda bude zařazena do případného kurzu v následující době. Dále pak informoval, že vedení PJ Ostrava vydalo opatření č.j. 1651-2019-PJ_Ostrava k uplatňování kumulace činností dle IN KV1-B-2008 článku B.1.2., B.5.1., B.6.3.. Vedení PJ Ostrava bude vyžadovat v co největší míře provádění výkonu souběžných činností a provádění bude určovat vedoucí směny.  Ze strany výboru ZO FV Ostrava byla konstatována obava, že tímto by mohla poklesnout kvalita prováděného výkonu a zejména upozornili vedení PJ Ostrava na problematiku těchto výkonů v nočních dobách. Musí se také přihlédnout zvýšené ohrožení zaměstnanců v oblasti BOZP (výkonem několika činností může dojít ke snížení ostražitosti zaměstnanců pracujících v kolejišti). Výbor ZO FV Ostrava se kumulaci činností nebrání, ale musí být prováděna v přijatelné míře.
  • Viceprezident FV p.Hevera seznámil Radu FV se zněním zásad hospodaření P-FV, které byli přijaty na minulém jednání Rady FV v prosinci 2019. Platnost Zásad hospodaření P-FV na rok 2020 je od 1.1.2020 do 31.12.2020.
  • Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o konání školení pokladníků ZO FV, které se uskuteční dne 20.1.2020 v prostorech P-FV v Praze Vršovicích. Na tomto školení budou hospodáři ZO FV proškoleni o systému pořizování online elektronické evidence v peněžních denicích v rámci nově zavedeného serveru P-FV.

     Nitsche David

     Předseda Rady FV                                                                                                                                                                                         

© Jak na Zabbix