ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:103
DNES:113
CELKEM:160154

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Malík Luboš
 28. leden 2020 v 21:26

Společné stanovisko odborových svazů na železnici

Včera(27.1.2020) se představitelé jedenácti odborových organizací působících na české železnici shodli na potřebě požádat o jednání s premiérem Vlády České republiky s cílem seznámit jej se zhoršujícím se stavem bezpečnosti na železnici, narušením systému železniční osobní dopravy a ohrožením sociálního smíru.  Výstup z jednání představitelé odborových organizací strvrdili v následujícím společném stanovisku.

 

Společné stanovisko odborových svazů na železniciOdborové organizace působící na české železnici vyzývají Vládu České republiky a Ministerstvo dopravy, aby neprodleně začali aktivněji plnit poslání ústředních orgánů státní správy ve věcech dopravy, garantujících zájmy České republiky a dodržování platných právních norem na železnici.

Současné pojetí regionalizace veřejné dopravy ze strany některých krajů představuje zhoršení fungování služeb železniční dopravy jako celku a postupný rozklad síťových služeb železnice, který nemá v Evropě obdoby. České kraje jsou v porovnání s  územně správními celky jiných evropských zemí příliš malým územím nato, aby vytvářely svoje samostatné systémy veřejné dopravy bez dostatečného ohledu na sousední regiony, čímž dochází k rozkladu železniční sítě, snížení dosavadního komfortu poskytovaných síťových služeb a možnosti jednoduchého odbavení cestujících, což je mimo jiné i v rozporu s cíli tzv. 4. evropského železničního balíčku.

Ze strany některých krajů dochází rovněž ke zpochybňování benefitu jízdních výhod jako tradičního železničářského benefitu s téměř stoletou tradicí, což vnímáme jako narušení sociálního smíru ze strany těchto krajů i Ministerstva dopravy.

Odborové organizace na železnici se vzhledem ke zhoršující se situaci v sektoru železniční dopravy a v souvislosti s personální změnou na pozici ministra dopravy shodly na potřebě požádat o jednání s premiérem Vlády České republiky s cílem seznámit jej se zhoršujícím se   stavem bezpečnosti na železnici, narušením systému železniční osobní dopravy a ohrožením sociálního smíru.

         

V Praze dne 27.1.2020:

Odborové sdružení železničářů (OSŽ)                     Federace strojvůdců ČR (FSČR)

Federace vlakových čet (FVČ)                                 Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD)

Aliance drážního provozu (ADP)                             Federace železničářů ČR (FŽ ČR)

Federace vozmistrů (FV)                                           Demokratická Unie Odborářů (DUO)

Unie železničních zaměstnanců (UŽZ)                    Odborové sdružení zaměstnanců síťových odvětví (OSZSO)

Cech strojvůdců ČR (CS ČR)

© Jak na Zabbix