ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:94
DNES:57
CELKEM:194383

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche David
 25. listopad 2019 v 22:10

Na jednání Rady a P-FV v měsíci listopadu 2019 bylo mimo jiné projednáno:

1)     Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o:

- jednání ze dne 17.10.2019 na MD. Jednání bylo vedeno bez účasti pana ministra (za MD jednal první náměstek MD p. Čoček a náměstek MD p. Němec).  Jednalo se např. o délce platnosti tarifu TR 10 a požadavku Jihomoravského kraje o neuznávání jízdních výhod dle tarifu TR10. MD a OC se dohodly, že Tarif TR 10 bude platný v navržené podobě. U zaměstnavatelů vyjde prolongační rozkaz, kde budou zaměstnanci seznámení s podmínkami a termíny prolongace.

- v rámci předporady OC a GŘ ČD se řešily především jízdní výhody a v rámci jednání byl předložen právní výklad k zákonu o drahách (TR10) k poskytování režijních výhod.

- dne 29.10.2019 byl OC předložen zaměstnavatelem návrh PKS ČD na rok 2020. Rada FV byla seznámena s jednotlivými body tohoto návrhu.

- dne 12.11.2019 proběhlo společné jednání zaměstnavatele a OC k PKS ČD na rok 2020. Zaměstnavatel deklaroval, že nebude dále jednat, pokud nebude předložen společný návrh OC. Rada FV byla s jednotlivými body seznámena. Dále pak byla také vedena diskuse k Opatření k uvolňování odborových zástupců v oblasti počtu uvolnění a podmínkách pro jejich uvolnění. Radě FV byla prezentována historie vzniku tohoto opatření a dosavadní systém uvolňování, podmínky pro vznik OO.

- Rada FV byla informována o současném zařazení povolání četaře vozmistrů do TS, který je v rozsahu celé sítě ČD (6-11 TS). Toto zařazení mají i pracovníci, kterým zařazení do této profese na základě vykonávané práce nepřísluší.

2)     Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace o průběhu jednání o 3.změně Katalogu zaměstnání u společnosti ČD Cargo. Rada FV byla seznámena s jednotlivými body v tomto materiálu a s průběhem a vývojem jednání. V rámci Rady FV proběhla rozsáhlá diskuse k tomuto bodu jednání.

3)     Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace o předání návrhu PKS u ČDC na rok 2020-2021. Rada FV byla podrobně seznámena s návrhem zaměstnavatele. OC se sejdou na společném jednání dne 19.11.2019 v prostorách Domu Bohemika ve Vysočanech, kde vznikne protinávrh, který bude zaslán zaměstnavateli. Rada FV byla dále seznámena s plánovanými termíny jednání k PKS ČDC 2020-2021.

4)     Člen P-FV p. Kroupa podal Radě FV informace o podobě PKS SŽDC na rok 2020. Rada FV byla seznámena s průběhem a stavem jednání.

5)     Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace k prolongaci jízdních výhod dle platného Tarifu TR10. Podmínky jsou stejné jako loňský rok. Prolongační období je stanoveno na 15.11. - 14.12.2019. Dořešit ještě zbývá dohoda ČD s Jihomoravským krajem na uznávání režijních výhod zaměstnanců.

6)     Viceprezident FV p. Hevera předložil Radě FV návrh termínů jednání Rady a Prezidia Federace vozmistrů na první pololetí roku 2020. Rada předložený návrh přijala a schválila.

 

                                              Nitsche David

                                              Předseda Rady FV

© Jak na Zabbix