ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:94
DNES:58
CELKEM:194384

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche David
 28. září 2019 v 13:45

Na jednání Rady a P-FV v měsíci září 2019 bylo mimo jiné projednáno:

1)    Prezident FV p.Malík  podal Radě FV informace o návrhu nového etického kodexu ČD a.s. Rada FV byla podrobně seznámena s jednotlivými body tohoto návrhu. P-FV vzneslo připomínky, které byly projednány na společném jednání s vedením společnosti ČD a.s.. Po případném uzavření tohoto etického kodexu budou zaměstnanci seznámeni formou školení.

2)    Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace o jednání pracovní skupiny OOPP ČD a.s.. Na této schůzce zástupce P-FV p. Lopata prezentoval možný typ trička, které by mohlo být využíváno místo reflexní vesty (jsou na něm umístěny reflexní ochranné prvky).

3)    Prezident FV p. Malík požádal Radu FV o návrhy a jmenování kolektivních vyjednavačů za FV na kolektivní vyjednávání u společností SŽDC, ČD a ČDC. U společnosti SŽDC byli navrženi p. Kroupa, Malík a pí. Christová. U společnosti ČD a.s. byli navrženi p. Malík a p. Lopata. U společnosti ČDC a.s. byli navrženi p. Hevera, p. Nitsche a p. Urbánek. Rada FV schválila navržené kolektivní vyjednavače FV.

4)    Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o novém Tarifu jízdného a přepravného. P-FV obdrželo návrh 16 změny. Rada FV byla podrobně seznámena s jednotlivými body v tomto materiálu. Dne 13.9.2019 se bude konat společné jednání OC k tomuto návrhu. Následně pak vzniklé připomínky budou zaslány na MD. 

5)    Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o zahájení kolektivního vyjednávání na SŽDC. V rámci jednání byly dohodnuty termín jednání 30.9.2019 (jednání OC v Berouně) a 1.10.2019 (první společné jednání OC a zaměstnavatele).

6)    Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace o vývoji na ČDC za první pololetí roku 2019. Přítomní byli seznámeni s hospodařením společnosti za 1.pololetí roku 2019.

7)    Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV s opatřením č. 6 výkonného ředitele ČDC Ing. Totha. Přítomní se seznámili se zněním tohoto opatření. Toto opatření je pouze preventivní (příprava na možný celosvětový pokles ekonomiky) a bude následně vyhodnoceno. Dne 7.10.2019 bude na úrovni GŘ jednání zaměstnavatele s OC.

8)    Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o Návrhu 3 změny IN ČDC PERs 44-B-2014 Katalog zaměstnání. Jednání se za FV účastnil p. Hevera a p. Urbánek. Rada FV byla seznámena se zněním návrhu (návrh z 10.9.2019). Předsedové ZO FV byli požádáni o stanovisko. Rada FV souhlasí s předloženým návrhem P-FV a trvá na požadavku FV, který vzešel z jednání dne 13.8.2019. Další jednání bude probíhat  dne 7.10.2019.

9)    SIBP p. Chabada informoval Radu FV o chystaném školení oblastních zástupců BOZP na ZO FV v měsíci říjnu (termín 17.10.2019 v 10:00 hod. v prostorách P-FV Praha Vršovice). Dále informoval o přípravě následných kontrol BOZP na pracovištích členů FV.

X: 650px, Y:406px

 X: 650px, Y:443px

                                                                                                                                         Nitsche David

                                                                                                               Předseda Rady FV

© Jak na Zabbix