ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:325
DNES:16
CELKEM:193347

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche David
 31. leden 2018 v 10:19

Na jednání Rady a Prezidia FV 1/2018 bylo mimo jiné projednáno:             

·       Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o uzavření PKS ČD a.s. na rok 2018. K podpisu došlo dne 22.12.2017. Rada FV byla seznámena s výškou mzdového nárůstu, výkonovým ohodnocením, zvláštní odměnou  a ostatními změnami v PKS ČD 2018.

·       Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o průběhu kolektivního vyjednávání na SŽDC. Rada FV byla seznámena s průběžnými výsledky jednání. Byly prezentovány jak již dohodnuté body PKS, tak i rozporné body o kterých se bude i nadále jednat. V průběhu jednání však přišla informace, že došlo k uzavření PKS SŽDC na rok 2018. Podrobnosti budou prezentovány na příštím jednání.

·       Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o uzavření PKS ČDC a.s. na rok 2018. K podpisu došlo dne 18.12.2017. Rada FV byla seznámena s jednotlivými změnami v PKS ČDC 2018 a PERs-42-B-2011 ,,Zásady pro poskytování osobního ohodnocení“. V měsíci lednu bude probíhat prezentace PKS ČDC 2018 na PJ a SOKV.

·       Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV s návrhem 1 změny Zásad hospodaření se Sociálním fondem ČDC a.s.. Rada FV byla seznámena s navrženými změnami. Projednání na úrovni zaměstnavatele a OC proběhne dne 12.1.2018.

·       Prezident FV p. Malík informoval o plánované změně organizačního uspořádání GŘ ČD O-12. Tato změna bude zavedena od 1.2.2018. Rada FV byla seznámena se strukturou nově vzniklých odborů po tomto datu a s náplní činností, kterou budou provádět.

·       Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o změnách v oblasti srážek ze mzdy zaměstnancům. K této změně dochází k 1.1.2018. Další jednání k této problematice bude probíhat dne 12.1.2018.

·       Hospodářka P-FV Ing. Muchová Jana seznámila Radu FV se zprávou o hospodaření P-FV za rok 2017. KRK P-FV předloží na příštím jednání v měsíci únoru 2018 zprávu o kontrole hospodaření P-FV.

·       Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV s návrhem Zásad hospodaření P-FV na rok 2018. Rada FV provedla diskusi k jednotlivým bodům návrhu. S předloženým návrhem Rada FV souhlasí.

·       SIBP p. Chabada informoval Radu FV o nutnosti nahlašování úrazů určeným vedoucím zaměstnancům na pracovištích. V případě, že tak neučiní, může dojít k neuznání nároku na odškodnění a úraz nebude uznán jako pracovní. Dále pak Radu FV seznámil s řešením některých připomínek zjištěných při následných kontrolách na pracovištích v Praze.

 

Nitsche David

Předseda Rady FV

© Jak na Zabbix