ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:91
DNES:104
CELKEM:189145

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche David
 27. červen 2020 v 22:22

Na jednání Rady a P-FV v měsíci červnu 2020 bylo mimo jiné projednáno:

·       Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o výplatě sociální výpomoci z prostředků Sociálního fondu ČD, a.s. 2020. Tato sociální výpomoc je určená pro nejvíce postižené zaměstnance částečnou nezaměstnaností, kteří jsou zařazeni v TS 2-7. Tito zaměstnanci musí splňovat stanovená kritéria. Jedná se o dohodu mezi zaměstnavatelem a OC (dohoda ze dne 23.4.2020). Sociální výpomoc byla vyplacena ve výplatě za měsíc květen 2020.

·       Prezident FV p. Malík  informoval o stavu jednání o změně Katalogu prací ČD. Otevření jednání je odloženo z důvodu značné ztráty tržeb v souvislosti s ,,Corona“ krizí. Dne 29.6.2020 proběhne jednání s Představenstvem společnosti, kde bude ze strany FV vznesen dotaz na dodržení daného slibu při kolektivním vyjednávání. Zaměstnavatel se tehdy zavázal slibem, že po uzavření PKS ČD 2020 bude zahájeno jednání ke změně Katalogu prací.

·       Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o zaslaném návrhu 1. změně opatření č.5 ředitele O10 ČDC. Jednání OC se zaměstnavatelem proběhne dne 17.6.2020. OC byly požádány v důsledku trvání úbytku poptávky po službách v oblasti přeprav o schválení prodloužení uplatnění § 209 částečná nezaměstnanost do 31.8.2020. Do tohoto data je rovněž možné čerpat kompenzace nákladů při uplatnění § 209.

·       Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV, že ze strany P-FV bylo vedeno jednání s vedením společnosti (Ing.Toth) k otázce vývoje tržeb a nákladů souvisejících s využitím nákladních vozů v mezinárodní dopravě. Zaměstnavatel deklaroval, že poplatky pravidelně sleduje a vyhodnocuje. Rada FV byla seznámena s touto problematikou a také se závazkem zaměstnavatele, že vývoj salda RIV budeme i nadále sledovat a případně přijímat taková opatření, která povedou k zajištění maximální ziskovosti v této oblasti.

·       Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o připomínkovém řízení k IN ČDC KVs3-B-2010. P-FV zaslalo své připomínky a proběhla také konzultace s gestorem IN p. Rosickým z O13. Rada FV byla seznámena s navrženými změnami v této IN a s body, kde došlo v návrhu k úpravě na základě připomínek FV. V současné době probíhá 3. kolo připomínkového řízení.

·       Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace o stavu společnosti ČDC. I nadále se rozvolňují opatření v souvislosti s uplatněním §209 a zaměstnavatel plánuje případné prodloužení tohoto opatření do 31.8.2020 (bude probíhat jednání s OC) atd..

·       Viceprezident FV p. Hevera předložil Radě FV návrh Plánu zasedání Rady a P-FV na druhé pololetí roku 2020. Rada FV s předloženým návrhem souhlasí.

·       Člen prezidia FV p.Lopata informoval Radu FV, že pilotní projekt OOPP ,,tričko na letní období“ byl v předchozím období pozastaven z důvodu ,,Coronaviru“. V nejbližší době budou výše uvedená trička objednána do skladu a až budou naskladněna, pak proběhne 3. měsíční pilotní projekt. Následně na základě hodnocení jednotlivých zaměstnanců bude probíhat celkové vyhodnocení na úrovni GŘ. V současné době došlo také k zrušení pravidelného školení.

·       Prezident FV p. Malík informoval Radu FV, že bylo zahájeno jednání ke změně Katalogu povolání u zaměstnavatele SŽ.

·       SIBP p. Chabada informoval Radu FV o proběhlých kontrolách BOZP na pracovištích ČD, a.s. Bohumín, Valašské Meziříčí, Brno a Havlíčkův Brod.

Předseda ZO FV Havlíčkův Brod Radu FV informoval, že po proběhlé následné kontrole BOZP na tomto pracovišti byly již zjištěné závady odstraněny. Zjištěné drobné závady z ostatních pracovišť budou odstraněny v průběhu následujícího období.

·       Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o vzniku nové odborové organizace působící na ČD,a.s.. Jedná se o Odborovou organizaci pracovníků bezpečnosti Českých drah, a.s.

 

Nitsche David

Předseda Rady FV

© Jak na Zabbix