Vložil: Hevera Josef
 29. listopad 2023 v 15:41


INFORMACE Z JEDNÁNÍ O PKS ČDC 2024

 

Dne 29.11.2023 proběhlo další kolo jednání o podobě PKS ČDC 2024. Odborové centrály zaslaly zaměstnavateli společný návrh, který vzešel z jednání 27.11.2023. 

 

Počátkem jednání si nechal zaměstnavatel vysvětlit zaslaný návrh a po prezentaci ze strany OC předložil svůj vlastní návrh k jednání. 

 

Je nutné konstatovat, že po diskusi k tomuto návrhu OC došly k závěru, že předloženy návrh především v oblasti nárůstu mezd, IN PERs-42-B-2011 ,,Osobní ohodnocení ", stráveného, dovolené pro zaměstnance THP a KOP nemůžou akceptovat. 

 

Proto nedošlo ke shodě a jednání budou dále pokračovat 4.12. a případně 8.12.2023.

 

Hevera Josef                                                           hlavní vyjednavač FV