Vložil: Malík Luboš
 24. listopad 2023 v 10:45


Stanovisko Prezidia FV k protestní akci pořádané odborovými svazy ČMKOS a ASO

Prezidium FV na svém zasedání dne 24.listopadu projednalo možnost připojení se odborové organizace Federace vozmistrů k protestní akci plánované odborovými svazy ČMKOS a ASO na den 27. 11. 2023 s tímto závěrem:

Federace vozmistrů jako samostatná odborová organizace se oficiálně nepřipojí k protestní akci odborových svazů ČMKOS a ASO plánované na den 27.11.2023.

Nesouhlasíme s většinou restriktivních opatření Konsolidačního balíčku předloženého vládou České republiky, především se zvýšením věkové hranice pro nabytí nároku na starobní důchod spolu se zpřísněním podmínek pro možnost odchodu do předčasného důchodu. Stejně tak nesouhlasíme se změnou daňových pravidel a se snížením objemu finančních prostředků pro účely sociálního fondu, který mnozí zaměstnavatelé poskytují jako významný zaměstnanecký benefit.

Svůj negativní postoj jsme jasně vyjádřili společným „Otevřeným dopisem odborových organizací působících na české železnici“ ze dne 26. 6. 2023 předsedovi vlády České republiky. Domnívali jsme se, že v tomto formátu budeme dále činit kroky vedoucí ke změně parametrů navrhovaného Konsolidačního balíčku. Bohužel zástupci některých odborových organizací, signatáři uvedeného dopisu, dali přednost prosazování svých požadavků prostřednictvím velkých odborových svazů. Aby tato plánovaná akce mohla reálně odvrátit schválení „Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů“, měla být zorganizována ještě před tím, než byl postoupen k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Nyní se jeví pouze jako demonstrace čistě politického charakteru, které se Federace vozmistrů, jež po celou dobu své existence působí jako organizace nezávislá na všech politických stranách, nemůže zúčastnit.

Plně však respektujeme rozhodnutí těch našich členů, kteří vyjádří svůj občanský postoj účastí na uvedené protestní akci.

 

 

Za Prezídium FV

Luboš Malík

Prezident Federace vozmistrů