Vložil: Hevera Josef
 7. listopad 2023 v 19:42


INFO z jednání o podobě PKS na rok 2024

 

Dobrý den všem, jak jsem již minule slíbil po včerejším jednání dávám na vědomí krátké info kam jsme postoupili v Kolektivním vyjednávání o podobě PKS na rok 2024 u společnosti ČD Cargo.

 Na úvod nás zaměstnavatel všechny přivítal a přes to že mu dorazilo pět různých návrhů tak se rozhodl dále vyjednávat o PKS na příští rok. Předseda představenstva společnosti, konstatoval, že i když není jednotný návrh odborových centrál, zaměstnavatel vnímá z předložených stanovisek ochotu sociálních partnerů jednat nad konceptem změny odměňování tak jak předložil zaměstnavatel v úvodu kolektivního vyjednávaní.

Drobné rozdíly se váží především k IN PERs 42 odměňování zaměstnanců. Značný rozdíl však panuje zatím v oblasti nárustů tarifů, ale takhle to bývá každoročně.

Nadále je neuzavřen bod týkající se KOP, důvodem je nejasný výklad z důvodů případného danění. Zaměstnavatel se snaží zajistit jasný a nezpochybnitelný výklad k dané problematice.

Došlo k dohodě odměňování zaměstnanců letmo za flexibilní nástup, tím došlo ke sloučení do jednoho bodu pro všechny zaměstnance ať z pevným rozpisem směn nebo zaměstnanců letmo.

Dále došlo k dohodě v oblasti hodnoty stravenky poskytnuté zaměstnancům při práci nad 12 hodin.

Dohoda o maximální délce výkonu práce u DPP a DPČ

 X: 2000px, Y:1500px

                                                                                      Hevera Josef 

                                                                                       Hlavní vyjednavač FV