Vložil: Hevera Josef
 31. říjen 2023 v 8:10


Info z jednání 30.10.o podobě PKS na rok 2024

Došlo k úpravě bodů týkajících se odměny za flexibilní nástupy zaměstnanců, dále byla diskutována problematika úpravy textu IN PERs  26 Ztráta zdravotní způsobilosti, kde došlo k dohodě s textem.

ČDC a OC se dohodly, že ustanovení v návrhu PKS 2024, které jsou vázány na „konsolidační balíček“ byly přijaty v původním znění, z důvodu snahy o uzavření PKS 2024 s tím, že po ukončení legislativního procesu 4 bude ihned otevřeno kolektivní vyjednávání v bodech týkajících se pouze benefitů, které mají přímou vazbu na novou legislativu.

Rovněž byly podány návrhy na úpravu v IN PERs42 Zásady pro poskytování osobního ohodnocen, kde zatím nepanuje shoda a názory na jednotlivé body se liší.

Další jednání o podobě PKS na rok 2024 proběhne 6.11.2023.