Vložil: Kroupa Štefan
 8. květen 2023 v 21:10


Společná informace o jednání pracovní skupiny k pracovištím se zavedeným institutem střežení

Ve dnech 4. a 5. května 2023 proběhlo výjezdní jednání společné pracovní skupiny zaměstnavatele (za účasti zástupců úseku NŘP GŘ a O11 GŘ, náměstků ředitelů organizačních jednotek pro řízení provozu ze všech šesti oblastních ředitelství) a zástupců odborových centrál (vyjma Federace železničářů České republiky) v Kořenově. Na jednání byla podrobně probrána situace v jednotlivých oblastních ředitelstvích, možnosti případných změn tak, aby nedošlo ke zhoršení pracovních podmínek zaměstnanců jednotlivých pracovišť.

Jednající strany se dohodly na úpravách zejména na pracovištích, kde docházelo k vysoké četnosti přerušení střežení pracoviště vlivem nepravidelností v dopravě. Došlo k dohodě o úpravách u konkrétních pracovišť již v průběhu tohoto kalendářního roku. K parametrům podmínek používání institutu střežení pracoviště se smluvní strany vrátí i při kolektivním vyjednávání na rok 2024.

V rámci diskuze byla probrána i další témata, např. nábor zaměstnanců, školení zaměstnanců.