Vložil: Kroupa Štefan
 7. listopad 2022 v 11:19


Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích z jednání dne 4. 11. 2022

Dne 4. 11. 2022 proběhlo jednání zaměstnavatele a odborových centrál v sídle organizace.

Zástupci odborových organizací na základě dohody z minulého jednání připojili podpis k Rámcovým zásadám FKSP a Zásadám C-FKSP pro rok 2023. Dnes budou zásady zveřejněny na intranetových stránkách SŽ tak, aby mohla být zahájena jednání na úrovni organizačních složek o jejich zásadách pro rok 2023.

Jelikož odborová organizace Aliance drážního provozu doposud nepřipojila svůj podpis k návrhu Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023, zahájil zaměstnavatel v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, projednávání pokynu generálního ředitele: Opatření zaměstnavatele při nesjednání Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, pro rok 2023. Základní parametry návrhu:

·       Tarifní mzdy stejné jako v roce 2022;

·       Neposkytnutí příspěvku na dopravu v listopadu roku 2023;

·       Odstupné pouze dle zákoníku práce;

·       Příspěvek na stravování ve výši roku 2022;

·       Neposkytování žádného z druhů zvláštní odměny;

·       Neposkytování kondičních pobytů;

·       Navýšení možných měsíčních odchylek v plánování směn oproti stanovené týdenní pracovní době.

Další jednání proběhne dne 11. listopadu 2022.