Vložil: Hevera josef
 24. březen 2020 v 15:22


Vážení kolegové,

z důvodu omezení šíření koronaviru, který způsobuje nemoc Covid-19, rušíme zasedání Prezidia FV 26.3.2020.

V případě potřeby řešení naléhavých problémů můžeme uskutečnit  konferenční jednání pomocí mobilní sítě.

 

     Josef Hevera     
     víceprezident Federace vozmistů

 

Aktuální info z MPSV:
X: 800px, Y:600px