Vložil: Hevera Josef
 8. leden 2020 v 18:11


Odborové organizace působící na železnici se sešly na společném jednáni 7.1.2020, k problematice režijních výhod ČD v Jihomoravském kraji.

Zúčastněné Odborové organizace zpracovaly společné stanovisko ve kterém vyjádřili hrubou nespokojenost nad současným stavem možnosti využití režijních výhod v jihomoravském kraji. Současně žádají zahájení jednání a systémového řešení problematiky režijních výhod na železnici na tom principu, aby v případě brutto smluv mezi krajem a ČD byla výše případné kompenzace od ČD pro daný kraj za užívání vlaků objednávaných tímto krajem držiteli režijek vypočtena jako podíl z celkové částky vybrané za roční prolongaci režijních výhod všech držitelů režijek odpovídající podílu dotčených vlaků na celkovém objemu vlaků zajišťovaných ČD. Žádají proto důrazně všechny zainteresované strany, aby nejpozději do 30. ledna zajistily tuto možnost za reálných a přijatelných cenových podmínek odpovídajících charakteru tohoto benefitu.

V případě, že tyto požadavky nebudou splněny, podporují všechny odborové centrály stávku vyhlášenou OSŽ, která by se týkala železniční dopravy v Jihomoravském kraji.

X: 561px, Y:400px