Vložil: Hevera Josef
 30. říjen 2019 v 22:32


Dne 30.10.2019 bylo u ČD Cargo,a.s.  zahájeno kolektivní vyjednávání  o podobě PKS na rok 2020/21  předáním  návrhu PKS  zástupcům  OC . Zároveň bylo ukončeno  projednávání návrhu 3. změny  Katalogu zaměstnání odsouhlasením společně  finalizovaného  textu znění této IN všemi OC při ČDC. Následně budeme očekávat  projednání opatření  k uplatnění této IN v případě, že vstoupí v platnost.  K zahájení vypracování společného protinávrhu budoucí PKS na rok 2020/21 se zástupci  všech OC při ČDC ,a.s. sejdou následně 19.listopadu.

 

 

                 Hevera Josef

Víceprezident Federace vozmistrů