Vložil: Hevera Josef
 11. červenec 2019 v 21:33


Ve dnech 10 a 11.7. probíhala jednání o návrhu 3 změny Katalogu zaměstnání u ČDC, povolání vozmistr z důvodu omluvené neúčasti zástupce za FV bude projednáváno později. Dále Vás budeme informovat.

            Hevera Josef
Víceprezident Federace vozmistrů