Vložil: Nitsche David
 20. červen 2019 v 14:12


Na jednání Rady a P-FV v měsíci červnu 2019 bylo mimo jiné projednáno:

1)     Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o jednání pracovní skupiny OOPP u ČD, které proběhlo dne 22.5.2019.

2)     Prezident FV  p. Malík informoval Radu FV o jednání tzv. předporady na ČD ze dne 27.5.2019. Na základě připomínek p. Motlocha (ZO FV Ostrava) vzneslo P-FV dotaz k uplatnění vozmistrů a ostatních provozních zaměstnanců po změně GVD 2019/2020, kdy dojde k převzetí obsluhy spoje Bohumín – Brno společností Regio Jet.

3)     Prezident FV  p. Malík informoval Radu FV o jednání představenstva ČD, které proběhlo dne 28.5.2019.

4)     Prezident FV  p. Malík informoval Radu FV o jednání představenstva SŽDC, které proběhlo dne 28.5.2019.

5)     Prezident FV p. Malík podal Radě FV informaci o rozhodnutí Dozorčí rady ČD o odvolání generálního ředitele ČD, a.s. Ing. Kupce. Bude vypsáno výběrové řízení na post nového generálního ředitele.

6)     Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o záměru zavedení motivačního modelu na eliminaci MU u společnosti ČDC, a.s.. Tato motivace se bude projednávat na úrovni zaměstnavatele a OC.

7)     Viceprezident FV p. Hevera informoval o projednání zaslané připomínky ZO FV Most (nárokovost  příplatku za obsluhu kotelny na tuhá paliva).

8)     Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o probíhající analýze využití pracovní doby a zapisování výkonů vozmistrů. Ze strany zaměstnavatele je poukazováno na chyby při zápisu výkonů. K této problematice budou následovat ještě další jednání.

 

                                            NitscheDavid                                                                                                                                          

  Předseda Rady FV