Vložil: Nitsche David
 30. duben 2019 v 20:59


Na jednání Rady a P-FV v měsíci dubnu 2019 bylo mimo jiné projednáno:

 

·       Viceprezident FV p. Hevera provedl vyhodnocení Valné hromady odborové organizace Federace vozmistrů, která proběhla ve dnech 2.4.-4.4.2019 v Kutné Hoře. Vyzvedl především činnost Mandátové a Volební komise. Poděkoval jejich členům za ochotu se podílet na hladkém průběhu VH. Dále informoval o rozdělení úkolů na další období, které vzešli z tohoto jednání. Úkoly budou rozděleny a plněny v rámci členů P-FV.

·       Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o jednání na MD, které proběhlo dne 9.4.2019.

·       Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o jednání k návrhu změny IN ORz46-A-2018. Termín jednání je stanoven na 15.4.-16.4.2019. Rada FV byla seznámena s jednotlivými návrhy, které bude P-FV v rámci jednání prosazovat.

·       Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o jednání k možné chystané změně v IN ČDC PERs42-B-2011. Jednání proběhlo dne 10.4.2019 v Ostravě.

·       Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o podmínkách pojištění odpovědnosti na rok 2019. K žádné změně podmínek ani rozsahu pojištění nedošlo.

·       Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o změnách v životním pojištění a penzijním pojištění u zaměstnavatele ČD

·       Člen P-FV p. Kroupa informoval Radu FV o zaslání zpracovaných podkladů k poškozování OOPP při praní a čištění.

   

                                                                        Nitsche David

                                                                      Předseda Rady FV