Vložil: Jan Chabada
 2. březen 2019 v 20:50


Dne 28.2.2019 proběhlo na FV v Praze Vršovicích školení SIBP ze ZO FV . Školení provedli Ing. Jan Průžek z Carga,a.s. , Bc Martin Schoř z ČD,a.s. a SIBP FV Jan Chabada. Tématem školení byly pracovní úrazy pracovníků FV, dále pak blížící se  prověrky BOZP a používání OOPP. Na  školení proběhly také testy ze Směrnice OOPP, Směrnice BOZP a ze Zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Závěrem školení proběhla diskuze k výše uvedeným tématům.

 

                                                                            Jan Chabada

                                                        Svazový inspektor bezpečnosti práce