Vložil: Hevera Josef
 8. prosinec 2018 v 20:18


Ve dnech 6. - 7.12 2018 proběhlo další kolo jednání o podobě PKS ČD Cargo, a.s. 2019. Po vzájemné diskusi a předložení argumentů již došlo k uzavření některých bodů (např. navýšení příplatku za práci přesčas, odměna za obtížnost pracovního režimu, odměna za flexibilní nástup). Neuzavřené i nadále zůstávají body stanovená týdenní pracovní doba, nepřetržitý odpočinek v týdnu, výměra dovolené, osobního ohodnocení, sazby mzdových tarifů, odměna za zaškolení, příplatek za práci v noci, příplatek za práci o sobotách a nedělích, příplatek za práci v dělené směně, příplatek za nepravidelný nástup, organizace stravování, cena stravenky

Dále se pak sešly zástupci všech OC na společném jednání, aby připravily společný návrh k oblasti odměňování a výši mzdových tarifů předložených zaměstnavatelem.

Další jednání se bude konat ve dnech 13.12. a 14.12. v sídle společnosti ČDC, a.s. Pokud by do 14.12.2018 nedošlo k uzavření PKS na rok 2019 dojde k projednání „Opatření při nepodepsání PKS“.

             Hevera Josef

             Hlavní vyjednavač FV