Vložil: Nitsche David
 26. listopad 2018 v 21:12


  Na jednání Rady a Prezidia FV 11/2018 bylo mimo jiné projednáno:     

          Člen Prezidia FV p. Lopata podal Radě FV informace z jednání s OCP a OCÚ východ (Brno). P-FV zaslalo dopis na OCP a OCÚ a Rada FV byla seznámena se zněním odpovědí ředitele OCP Ing. Podstawky. P-FV i Rada FV nesouhlasí s těmito stanovisky ředitele OCP a proto P-FV zaslalo dopisy na personální oddělení vedoucí  Ing. Bauerové (GŘ ČD) se žádostí o řešení tohoto problému na OCP a OCÚ východ (Brno).

          Člen Prezidia FV p. Lopata podal Radě FV informace o zahájení KV u ČD a seznámení s návrhem PKS ČD. Dne 5.11.2018 proběhlo společné jednání OC, na kterém byl vytvořen protinávrh k předloženého návrhu zaměstnavatele ČD. Základní text je ve takřka ve shodě všech OC, ale rozdílná stanoviska panují ve znění příloh (nárůst mzdy, příplatky, cena stravenky atd.). Rada FV byla seznámena se zněním protinávrhu ČD. První společné jednání OC a zaměstnavatele proběhne dne 20.11.2018.

          Člen Prezidia FV p. Lopata podal Radě FV informace o KV u SŽDC. Informace z jednání jsou pravidelně zveřejňována na stránkách P-FV. Rada FV bude i nadále informována o průběhu jednání.

          Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace o KV u společnosti ČDC. Dne 5.11.2018 proběhlo společné jednání OC, na kterém byl vytvořen protinávrh k předloženého návrhu zaměstnavatele ČDC. Dále pak z jednání vzešel návrh OC na úpravu zásad pro odměňování, zásad SF na rok 2019, penzijního připojištění atd.. Rada FV byla seznámena se zněním tohoto protinávrhu a výše uvedených návrhů na změnu. První společné jednání OC a zaměstnavatele proběhne dne 19.11.2018. Rada FV bude i nadále informována o průběhu jednání.

          Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace o výsledku voleb zástupců zaměstnanců u ČDC do Dozorčí rady společnosti. Zvoleni byli Bc. Urbancová Marta a Radek Nekola (oba zástupci OSŽ). Na třetím místě se umístil kandidát federace strojvůdců p. Šafařík Jiří. Za FV se jako členem hlavní volební komise účastnil viceprezident FV p. Hevera. V současné době probíhají volby do Dozorčí rady ČD. Za FV se jako členem hlavní volební komise účastní člen P-FV p. Kroupa.

          Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace o vyhlášení prolongačního období, které probíhá ve dnech 1.11.-8.12.2018. Rada FV byla seznámena s podmínkami prolongace. Vše bude probíhat za shodných podmínek, jako při květnové prolongaci.

          Jednání Rady FV se zúčastnila vedoucí oddělení lidských zdrojů Mgr.Kreischová, která seznámila Radu FV s průběhem kolektivního vyjednávání PKS ČDC 2019. Zaměstnavatel předložil dle jejího názoru vstřícný návrh PKS ČDC 2019. Společné jednání bude zahájeno dne 19.11.2018 a vedení společnosti doufá v uzavření PKS ČDC 2019 ještě před vánocemi 2018.

          Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o jednání u  Ing. Totha o možném  pořízení elektronického laserového měřidla pro měření průměru kola v provozu. Bude utvořena komise za účasti zástupce FV, která se bude touto problematikou zabývat.

                                   Nitsche David                                                                                                                                        Předseda Rady FV