Vložil: Hevera Josef
 22. listopad 2018 v 17:55


V pondělí  19.11.2018 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání o podobě PKS u společnosti ČDC na rok 2019 za účasti výkonného ředitele ČDC ing. Tomáše Tótha a ředitele odboru personálního Ing. Mojmíra Bakaláře. Ing. Toth představil podnikatelský plán na rok 2019 a plán investic , který zahrnuje revize a nákup jak nových vozů, tak i lokomotiv. Zástupci vedení společnosti mají zájem vést toto kolektivní vyjednávání co nejefektivnějším způsobem.

Následně pak proběhlo první společné čtení návrhů zaměstnavatele a OC ke znění PKS ČDC na rok 2019. Obě strany si vysvětlily svá stanoviska k jednotlivým bodům. I v dalších dnech (20.11.-22.11.2018) proběhla další kola kolektivního vyjednávání, kde byly jednány jak ustanovení  k PKS ČDC 2019 tak i související interní normy, zásady osobního ohodnocení a zásady SF.

                                                                                                                                                                                                      Hevera Josef                                                                                                                                                                           Hlavní vyjednavač FV

X: 1000px, Y:563px