Vložil: Kroupa Štefan
 13. listopad 2018 v 19:22


2. společná informace o zahájení kolektivního vyjednávání u SŽDC dne 30. 10. 2018

Druhé jednání o 1. změně PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 probíhalo v sídle organizace.

Zástupce odborových organizací zaslal dne 26. 10. 2018 zaměstnavateli protinávrh odborových organizací k návrhu předloženému zaměstnavatelem dne 15. 10. 2018.

Na dnešním jednání zástupci odborových organizací svůj společný předložený protinávrh podrobně okomentovali. Hlavní části protinávrhu odborových organizací:

 

Zaměstnavatel vyjádřil své stanovisko, že už na základě prvotních kalkulací protinávrhu odborových organizací je předložený návrh pro naši organizaci finančně nerealizovatelný.

 

Další termín kolektivního vyjednávání je úterý 6. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.