Vložil: Kroupa Štefan
 12. listopad 2018 v 22:16


1. společná informace o zahájení kolektivního vyjednávání u SŽDC dne 15. 10. 2018

Na dnešním jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi při SŽDC bylo zahájeno, předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Bc. Jiřího Svobodou, MBA odborovým organizacím, kolektivní vyjednávání o 1. změně současné Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019. Ze strany zaměstnavatele došlo k představení svého návrhu.

Nejvýznamnější návrhy změn v návrhu zaměstnavatele:

 

Byl dojednán termín předložení společného stanoviska ze strany odborových centrál na den 29. 10. 2018.

Dále došlo k uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2017, sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejích změn.  

Další termín kolektivního vyjednávání je úterý 30. 10. 2018 v sídle zaměstnavatele.