Vložil: Hevera Josef
 22. říjen 2018 v 16:10


Dne 16.10. proběhlo avizované jednání s výkonným ředitelem ČDC ing. Tothem které se uskutečnilo v souvislosti se zvýšenou potřebou měření profilu kol žel. vozů v provozu vozmistrem. Za FV byli účastni viceprezident FV pan Hevera a na pozvání pan Bc. Mrozek

V průběhu jednání jsme byli informováni o vzniku odborné komise, která se bude zabývat podnětem FV a byla nabídnutá účast zástupcům FV v této komisi. Jako nejvhodnější pro urychlení a snížení časové náročnosti jsme navrhli typ laserového měření. Právě možnostmi a výběrem takového to zařízení se bude komise zabývat. Dalším předmětem jednání bylo vybavení motorového vozidla pro případy, kdy vozmistři dojíždějí odbavovat vlaky do neobsazených stanic.

O dalších jednáních a posunech v této oblasti vás budeme informovat.

 

              Hevera Josef                                                                                                                                                                                                   Víceprezident  Federace vozmistrů