Vložil: Nitsche David
 21. březen 2018 v 20:20


Na jednání Rady a Prezidia FV 3/2018 bylo mimo jiné projednáno:

                            

1)    Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace k problematice zaměstnaneckých jízdních výhod. Rada FV byla seznámena s jednotlivými body tomto jednání (Informace o poskytování vnitrostátních zaměstnaneckých jízdních výhod ve vlacích ČD a.s.) např. výše prolongační částky pro jednotlivé zaměstnance, RP a důchodce; prolongační období; využívání komerčních vlaků, přeprava spoluzavazadel a kol atd.. Opatření by mělo být vydáno do konce měsíce března 2018.

2)    SIBP p. Chabada podal Radě FV Informace z jednání OOPP ČDC konaného dne 27.2.2018.  Jednání se zúčastnil i místopředseda Rady FV p. Urbánek. Mimo jiné se probírala problematika OOPP (kabátů pro vozmistry). Rada FV byla seznámena i s dalšími body jednání a problematikou schvalování a pořizování nových typů OOPP. Viceprezident FV prezentoval typ lampy pro vozmistry, které zakoupilo vedení PJ Ostrava pro své zaměstnance. Provoz těchto lamp je doposud bezproblémový.

3)    SIBP p. Chabada podal informace ze školení BOZP konaného dne 28.2.2018 v prostorách P-FV. Prezentace se zúčastnili za zaměstnavatele ČDC vedoucí oddělení BOZP p. Ing. Průšek a pověření členové výboru ZO FV pro oblast BOZP. Obsahem školení byly povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP, znění ZP a IN ČDC v oblasti BOZP, prověrky BOZP atd..

4)    Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV s informacemi z jednání výboru ZO FV Ostrava. Jednání proběhlo dne 9.2.2018 v zasedací místnosti PP Ostrava Kunčice.

5)    Viceprezident FV p. Hevera podal informace z řešení problematiky na PJ Ústí nad Labem (pracoviště Most) v otázce přiznání 9 TS pro vozmistry.

6)    Prezident FV p. Malík informoval Radu, že P-FV zaslalo na O12 ČD, a.s. žádost o projednání úpravy předpisu ČD V1  v oblasti norem výkonu činností vozmistrů a navrhl Radě FV možné svolaní jednání zástupců zaměstnavatele ČD, a.s. O12 se zástupci FV v prostorech P-FV.

 

 Nitsche David

 Předseda Rady FV