Vložil: Malík Luboš
 20. prosinec 2018 v 16:16


České dráhy a železniční odbory se dohodly na kolektivní smlouvě

Dne 18. prosince byla u akciové společnosti České dráhy podepsána Podniková kolektivní smlouva na rok 2019, v níž byl dohodnut 5,5 procentní nárůst tarifních mezd.   (viz zde:)

Dále pak u příplatku za praxi byl sjednán nominální nárůst 300 Kč ve všech kategoriích, nově byl zaveden 10 stupeň (40 let praxe).

Příplatek za kompenzaci obtížnosti pracovního režimu (tzv. spalné) byl navýšen o 100 Kč. Příplatek za nepravidelný nástup byl povýšen na 100 Kč.

Příplatek za práci o sobotách a nedělích byl povýšen na 15 procent, noční příplatek byl upraven na 13 procent.

Velmi diskutované téma osobního ohodnocení bylo nakonec v objemech rozděleno na nově vzniklé oblastní centrum provozu (OCP), oblastní centrum údržby (OCÚ) a ostatní OJ. Do OCP a OCÚ byl nakonec schválen objem 6,5 procenta, s rozpětím 5 až 15 procent. Navíc každý zaměstnanec obdrží ve výplatě mzdy za prosinec 2018 jednorázovou odměnu ve výši 2000 Kč.

Zaměstnavatel nakonec přistoupil na úpravu současného stavu „svátkového práva“.

 

Luboš Malík

Prezident Federace vozmistrů