Vložil: Hevera Josef
 18. prosinec 2017 v 15:15Dnes byla ve společnosti ČD Cargo, a.s. podepsána kolektivní smlouva na rok 2018. Výsledkem je oboustranný kompromis, s nově stanovenou výši tarifních stupňů. Zaměstnancům bude zároveň vyplacena odměna za očekávaný hospodářský výsledek 2017  a to se mzdou za prosinec 2017. Zároveň došlo ke zvýšení benefitů v návaznosti na růst reálných cen některých služeb, např. stravné, dopravy na pracoviště v pozdních nočních hodinách atd.    viz zde:

 

   Hevera Josef

 Vedoucí  vyjednavač FVX: 2016px, Y:1512px