Vložil: Nitsche David
 26. červen 2018 v 20:15Na jednání Rady a Prezidia FV 6/2018 bylo mimo jiné projednáno

·       Víceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace o jednání mezi představenstvem společnosti ČDC a OC. Mimo jiné bylo projednáno hospodaření společnosti, přeprava kalamitního dřeva, rekonstrukce lokomotiv 742, nákup vozů, přeprava uhlí Řečany, každoroční turnaj o pohár provozního ředitele v Pražské Hostivaři vyhrálo mužstvo PJ Česká Třebová atd..

·       Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace o jednání mezi představenstvem společnosti ČD  a zástupci OC. Mimo jiné bylo projednány chystané soutěže na provozování drážní dopravy v krajích, již vysoutěžené zakázky ČD, dotace z programu OPD2, problematika GDPR atd..

·       Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV s odpověďmi na zaslané dotazy z O13 ČDC k IS PRIS. Rada FV byla seznámena s jednotlivými připomínkami a odpovědí O13. Proběhla diskuse k jednotlivým bodům. Jednalo se o připomínky k např. přihlašování na jedno pracoviště v rámci jedné směny, aktualizace vozmistrovských příruček, dodatečná oprava v PDV, označování správkových vozů dojetých z CŽDP v IS PRIS.

·       Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV se zaslanou žádostí o řešení problému netěsnosti vozových skříní vozů Falls na pracovišti vozmistrů Studénka (Štramberk). Zaměstnavatel požaduje po zaměstnancích provádění utěsňování vozových skříní za pomoci montážní pěny.  Vozmistři požadují za provádění této činnosti odměnu, ale vedení PP Ostrava hl. n. tuto činnost považují za běžnou drobnou opravu na vlaku. Dle zjištění P-FV se v žádném případě nejedná o drobnou opravu, opravy skříní takovéhoto rozsahu řeší IN KVs 5, kde jsou popsány podmínky a technologie pro opravy vozových skříní. Dle informace předsedy ZO FV Ostrava p. Nitscheho touto žádostí se bude zabývat výbor ZO FV Ostrava.

·       Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o způsobu a podmínkách dodání a skladování chlazené stravy. Doporučil prověřit na úrovni ZO FV, zda při dodání této chlazené stravy jsou dodržovány stanovené hygienické zásady.

·       Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o zaslaném požadavku p. Hanáka (Federace vlakových čet – má na starosti pojištění) v souvislosti s pojištěním zodpovědnosti za vzniklé škody zaměstnavateli.  Rada FV byla seznámena s obsahem zaslaného dopisu. Byl vydán nový formulář pro přihlášení na pojištění. Staré již není možné využívat (od 14.6.2018).

·       Člen P-FV p. Lopata informoval Radu FV o 16. jednání skupiny OOPP u ČD a.s.. V rámci jednání Rady FV proběhla diskuse k problematice kvality a sortimentu OOPP.

                                                                    Nitsche David

                                                                  Předseda Rady FV