ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:91
DNES:108
CELKEM:189149

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche David
 25. září 2020 v 21:11

Na jednání Rady a P-FV v měsíci září 2020 bylo mimo jiné projednáno:

 

1)      Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o zadávacím řízení na obsluhu tratí linky R 14, R27 ČD, a.s. Rada FV byla seznámena se stanoviskem OC ČD k zadávání veřejných zakázek MD (výběr dopravce na rychlíkové linky).

2)      Prezident FV p. Malík seznámil Radu FV s prezentací k návrhu ČD, a.s. na změnu PKS ČD 2020. Dne 28.8.2020 proběhlo jednání k předloženému návrhu. Rada FV se podrobně seznámila prostřednictvím předložené prezentace s jednotlivými body. Zaměstnavatel také požádal OC o předložení vlastních návrhů na úsporu finančních prostředků. Bude vytvořena pracovní skupina (zástupci odborů a zaměstnavatele) k operativě THP pracovníků (optimalizace množství s následnou úsporou zaměstnanců). Rada FV byla také seznámena se zaslaným písemným stanoviskem FV k návrhu změny PKS ČD 2020.

3)      Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o organizačních změnách u společnosti ČDC. Tato změna je spojena s ukončení platnosti §209 čímž dojde k nadbytečnosti zaměstnanců. První změna se jedná zaměstnanců GŘ. Dne 16.9.2020 proběhne druhé kolo jednání k úsporám na úrovni PJ.

4)      Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV s dopisem souvisejícím s organizační změnou č.1 ČDC. Tento dopis byl zaslán Ing. Tothovi. Jedná se o členy FV zaměstnané v profesi Referent kvality.

5)      Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV se záznamem z jednání o organizační změně č.1 ČDC. Rada FV byla seznámena s jednotlivými dotčenými pracovními pozicemi a řešením reorganizace v rámci GŘ ČDC.

6)      Člen P-FV p. Kroupa podal Radě FV informace z jednání na SŽ na výjezdním zasedání v Berouně. Na tomto jednání bylo řešeno opatření GŘ ke Covid19, opatření ředitele Provozu SŽ ke Covid19, změny zásad FKSP v oblasti organizování akcí atd..

7)      Předseda Rady FV p. Nitsche požádal Radu FV o stanovisko k organizování akcí pořádaných na úrovni ZO FV v souvislosti s rizikem nákazy Covid19. Těchto akcí se účastní mnoho zaměstnanců a v případě přítomného nakaženého člověka hrozí uvalení karantény na přítomné účastníky. Jedná se především o akce pořádané ve vnitřních prostorách (večírky, výroční členské schůze atd.). Rada FV se přiklání k názoru, že záleží na momentální situaci v regionu, stanovisku a nařízeních místních KHS a především na rozhodnutí výborů ZO FV. Na těchto akcích je nutné dodržovat všechna stanovená opatření k zamezení možné nákazy Covid19.

                          Nitsche David                                                                                                              Předseda Rady FV                                                                   

© Jak na Zabbix