ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:146
DNES:23
CELKEM:118727

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche David
 27. leden 2019 v 20:33

Na jednání Rady a P-FV v měsíci lednu 2019 bylo mimo jiné projednáno:

  • Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o průběhu a výsledku kolektivního vyjednávání u společnosti ČD. PKS ČD 2019 byla podepsána dne 18.12.2018. Rada FV byla seznámena s výsledkem kolektivního vyjednávání. Novinky a PKS ČD 2019 bude uložena na stránkách P-FV v sekci ke stažení.
  • Člen P-FV a hlavní vyjednavač SŽDC p. Kroupa seznámil Radu FV s uzavřením 2. změny Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019 společnosti SŽDC, které se uskutečnilo dne 10.12.2018. Rada FV byla seznámena s jednotlivými body této uzavřené 2.změny PKS. Novinky a PKS SŽDC s druhou změnou bude uložena na stránkách P-FV v sekci ke stažení.
  • Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o uzavření PKS ČDC a PERs 42-B-2011 ,,Zásady pro poskytování osobního ohodnocení “, ke kterému došlo dne 13.12.2018. Rada FV byla seznámena s výsledkem kolektivního vyjednávání. Novinky a PKS ČDC 2019 bude uložena na stránkách P-FV v sekci ke stažení.
  • Hospodářka P-FV Ing. Muchová Jana seznámila Radu FV s Výroční zprávou hospodaření P – FV za rok 2018. Rada FV rozebrala jednotlivé položky zprávy a Rada FV bere předloženou zprávu na vědomí bez připomínek.
  • Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace o jednání ,,Malé tripartity“ na MD. Dne 8.1.2019 proběhlo jednání OC s ministrem dopravy p. Ťokem, předsedou dozorčí rady Ing. Moosem a náměstkem MD Ing. Čočkem. MD požaduje po společnosti ČD a dceřiných společnostech předložení strategie do dalších let.
  • Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o schválení zásad FKSP SŽDC, které proběhlo dne 20.12.2018. Rada FV byla seznámena s jednotlivými body zásad.
  • Prezident FV p. Malík předložil Radě FV návrh zásad hospodaření P-FV na rok 2019 doplněný o připomínky Rady FV. Členové P-FV, Rady FV, KRK P-FV a hospodářka P-FV po vzájemné diskusi k předloženým změnám dospěli k jednotnému stanovisku na znění těchto zásad.
  • Viceprezident FV p. Hevera informoval o termínech a lokalitách podepisování daňových prohlášení zaměstnanců ČDC. Potvrzení na odpočet daní pro členy již bude doručeno u účetních se zařazením do složek zaměstnanců.  
  • FV p. Hevera seznámil Radu FV s termíny Prezentací PKS ČDC 2019-2020. P-FV doporučuje členům výborů ZO FV účast na těchto seminářích, kde budou ze strany zaměstnanců O10 podrobně prezentovány změny PKS ČDC 2019 a vysvětlen výklad jednotlivých bodů.        

 

 

     Nitsche David

     Předseda Rady FV                                                                                                    

© Jak na Zabbix