ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:94
DNES:57
CELKEM:194383

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche David
 30. říjen 2018 v 15:10

Na jednání Rady a Prezidia FV dne 10/2018 bylo mimo jiné   projednáno:

 • prezident FV p. Malík informoval Radu FV o jednání s ministrem dopravy p. Ťokem, předsedou Dozorčí rady ČD prof. Moosem a OC.
 • prezident FV p. Malík informoval Radu FV o jednání s představenstvem ČD. Předsedou představenstva společnosti ČD byl zvolen Ing. Kupec a členové představenstva jsou Ing. Štěpánek a Ing. Dvořák.
 • Informace o volbách do Dozorčí rady ČD (budou se konat 13.11.-15.11.2018). Do hlavní volební komise voleb do Dozorčí rady ČD je stanoven za FV člen P-FV p. Kroupa.
 • prezident FV p. Malík informoval Radu FV o jednání na SŽDC.
 • prezident FV p. Malík informoval Radu FV o průběhu jednání o zásadách SF na rok 2019 na ČD. Rada FV byla seznámena o objemu finančních prostředků, které by měly být do tohoto fondu naplněny a chystanými změnami.
 • viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV s 1. Změnou volebního řádu do DR ČDC. Dozorčí rada ČDC bude nově 6 členná a zástupci zaměstnanců budou v radě dva. Volby se budou konat v termínu 22.10.-25.10.2018. Přítomní účastníci jednání byli seznámeni se všemi kandidáty. Viceprezident FV p. Hevera se stal členem hlavní volební komise. Rada FV byla seznámena s průběhem voleb a systémem hlasování. Dále jsou zvoleny volební komise na úrovních PJ ve kterých budou i zasedat místně příslušní odboroví zástupci.
 • viceprezident FV p. Hevera požádal Radu FV o předložení připomínek k návrhu vnitřních směrnic  FV k uplatňování GPDR na ZO a následné schválení těchto vnitřních směrnic. Přítomní znovu prošli jednotlivé body těchto směrnic a neshledali žádné rozporné body.
 • viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace z jednání o návrhu změny PERs 46 KOP ČDC přehledy a výsledky průzkumu. Rada FV byla seznámena s materiálem O10 ČDC, který obsahoval podrobný rozbor jednotlivých zařízení v roce 2017 a prvním pololetí roku 2018 a spokojenost zaměstnanců s úrovní poskytování KOP. Tento materiál byl vytvořen na základě vystavených dotazníků zaměstnanců.
 • viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace z jednání s ředitelem O 10 ing. Bakalářem, které se konalo 24.9.2018. Jednání se také zúčastnil výkonný ředitel Ing. Toth. Bylo jednáno mimo jiné o změně volebního řádu DR ČDC, zahájením kolektivního  vyjednávání o podobě PKS na rok 2019 a časový harmonogram jednání, odpočinkových místnostech, vyhlášení prolongační doby (1.11.-8.12.2018).
 • prezident FV p. Malík informoval Radu FV o přípravě konání Valné hromady FV, které se bude konat v roce2019.
 • prezident FV p. Malík informoval Radu FV o jednání u personálního ředitele ČD Judr. Veselého v otázce změn v zásadách retenčního programu pro zaměstnance ČD na rok 2019.

                                                                                                                                Nitsche David

                                                                                                                              Předseda Rady FV

© Jak na Zabbix