ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:325
DNES:16
CELKEM:193347

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche Dvid
 19. září 2018 v 17:18

Na jednání Rady a Prezidia FV dne 9/2018 bylo mimo jiné projednáno:

1)     Viceprezident FV p. Hevera požádal Radu FV o delegování zástupců na kolektivní vyjednávání na rok 2019 za FV. Rada FV navrhla složení vyjednávacích týmu u ČD a.s., ČDC a.s. a SŽDC na kolektivní vyjednávání o podobě PKS na rok 2019. Navrženi byli: u ČD a.s.: vedoucí vyjednavač Malík L. a člen p. Lopata S., u ČDC a.s.: vedoucí vyjednavač Hevera J. a členové p. Nitsche D., p. Urbánek J. a u SŽDC vedoucí vyjednavač p. Kroupa a členové p. Malík, pí. Christová (poradce). Rada FV schválila tuto nominaci.      

2)     Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV se zněním schválené vnitřní směrnice FV k uplatňování GPDR na ZO.

3)     Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o zaslaném návrhu Volebního řádu pro volbu členů dozorčí rady ČD. Odborové centrály vypracovaly společný návrh připomínek, který zaslali zaměstnavateli.

4)     Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace z jednání na MD. Dne 30.7.2018 proběhla schůzka zástupců OC s ministrem dopravy p. Ťokem a přítomen byl také budoucí předseda Dozorčí rady ČD prof. Moos.  Účastníci tohoto jednání si vyměnili názory k možné obměně představenstva ČD a změnám v DR ČD.

Dne 28.8.2018 proběhla další schůzka již po změně Dozorčí rady ČD. Jednání se zúčastnil i nově zvolený předseda Dozorčí rady ČD prof. Moos. Rada FV byla seznámena se změnami jak v Dozorčí radě, tak i v Představenstvu společnosti ČD.

5)     Prezident FV p. Malík podal informace z jednání na SŽDC, které se konalo 22.8.2018.

6)     Prezident FV p. Malík společně z členem Rady FV p. Žaloudkem se zúčastnili jednali dne 28.8.2018 v OCP východ PP Brno a OCÚ východ. Projednány mimo jiné byly problémy s poskytovanou stravou, rozvrh směn na vyrovnávací období zaměstnanců,  obsazování přesčasových směn, plánování dovolené, zlepšení  komunikace mezi komandujícím a zaměstnanci, rozpisy činností na provozních kolejích, zapisování výkonu do systému TSV atd..

7)     Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o zaslaných připomínkách k Volebnímu a Odvolacímu řádu do DR ČDC. Rada FV byla seznámena s jednotlivými návrhy OC a se seznamem kandidátů na posty členů DR, průběhu voleb, hlavní volební komisí atd..

8)     Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace z jednání o návrhu změny PERs 46 KOP ČDC (přehledy a výsledky průzkumu).

9)     SIBP FV p. Chabada informoval Radu FV, že se společně s prezidentem FV p. Malíkem zúčastní tří týdenního školení BOZP v Pardubicích, které bude zakončeno odbornou zkouškou. Dále pak informoval, že v průběhu podzimu bude organizovat následné kontroly BOZP zaměřené na zjištění stavu odstraňování závad zjištěných v rámci Prověrek BOZP 2018.

10)  Prezident FV p. Malík informoval o jednání na ČD, které se uskuteční dne 24.9.2018. Obsahem jednání budou zásady sociálního fondu ČD.

11)  Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace k výsledku náměrů některých úkonů v rámci výkonu služby (focení úbytků, závad, výpočet brzdících procent na vlaku atd.).

                                                                                             Nitsche David

© Jak na Zabbix