ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:146
DNES:23
CELKEM:118727

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitshe David
 24. únor 2016 v 11:14

      Na jednání Rady a P-FV dne 11.2.2016 bylo mimo jiné                                                   projednáno:                

1)      ke změně IN PERs28 – B-2009. Dne 10.2.2016  proběhlo jednání k tomuto návrhu. Byly zde projednány připomínky OO. Rada FV byla seznámena s jednotlivými připomínkami a se stanovisky zaměstnavatele k těmto návrhům. V několika případech došlo k rozporným stanoviskům.

2)     Viceprezident FV p. Hevera dále informoval o 2.změně IN KV1 – B – 2008. Jednání k této novele IN trvalo cca 2 roky. V průběhu této doby FV intenzivně jednala se zaměstnavatelem. Předkládala řadu návrhů a připomínek. Některé byly ze strany zaměstnavatele přijaty a některé nikoli. Záměrem zaměstnavatele je především zjednodušení výkonu činností. Novela přináší např. snížení počtu druhů TP, jiný systém výpočtu norem atd.. P-FV bude požadovat po zaměstnavateli vyhodnocení jakou finanční úspory a zkrácení pobytu vlaků ve stanici přinesou tyto změny v rámci 2.změny KV1 – B – 2008.

3)     Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o průběhu jednání k zaslaným připomínkám k návrhu změny předpisu ČD V15/1. Dne 18.1.2016 se uskutečnilo jednání na P-FV, kde byly zpracovány připomínky k tomuto návrhu a následně byly zaslány zaměstnavateli. P-FV obdrželo z GŘ ČD a.s. od p. Ing. Lódra stanovisko k těmto připomínkám. Většina připomínek byla ze strany zaměstnavatele zamítnuta. Dne 16.2. 2016 se bude konat  konferenční projednání všech připomínek OO (připomínek je cca 200). Rada FV byla podrobně seznámena s jednotlivými připomínkami a zda byly tyto připomínky přijaty nebo nikoli.

4)     Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o probíhajícím školení PKS SŽDC a sdělil termíny a místa konání školení.

5)     SIBP p. Chabada seznámil Radu FV s následnými kontrolami BOZP na STP Praha (většina závad je již odstraněna). Dále pak v žst. Bílina, Ždírec a Děčín. Přítomní předsedové ZO FV byli seznámeni se zjištěnými závadami a dohodnutými postupy při zajištění odstranění.

SIBP p. Chabada dále informoval Radu FV, že se chystá školení oblastních SIBP ZO FV. Uskuteční se v první polovině března 2016. Informace budou oblastním SIBP zaslány v nejbližších dnech.

 

                           Nitsche David

                        Předseda Rady FV

 

© Jak na Zabbix