ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:146
DNES:24
CELKEM:118728

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche David
 18. leden 2016 v 18:23

Na jednání Rady a P-FV dne 14.1.2016 bylo mimo jiné projednáno:                 

1)   Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o návrhu změny IN PERs 28-B-2009 ČDC. FV navrhla doplnění délky zácviku vozmistra vykonávajícího činnost se zkouškou DP-3 na 28 směn.

2)   Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o zaslaném návrhu k projednání předpisu ČD V15/1. Zaslání připomínek je stanoveno do 22.1.2016. Dne 18.1.2016 se od 10:00 hod. uskuteční jednání na P-FV, kde bude tento návrh podrobně rozebrán a budou zpracovány připomínky. Členové Rady FV byli požádání o účast na tomto jednání.

3)   Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o chystané technické novele Katalogu prací ČD, a.s. Změna se mimo jiné týká zrušení některých povolání, která se již u ČD a.s. nevyskytují, úpravy náplní práce některých povolání atd..

4)   Hospodářka P-FV pí. Ing. Muchová Jana seznámila Radu FV s ,,Účetní zpráva hospodaření P-FV za rok 2015“.                                                                                                                                             Rada FV byla seznámena s touto zprávou. Proběhla diskuse a byly zodpovězeny dotazy přítomných účastníků jednání. Tato zpráva bude uložena u hospodářky P-FV a v případě potřeby a požádání bude předložena žadatelům k nahlédnutí.                                                    KRK P-FV včetně Inventarizační komise konstatují , že na základě kontroly tato účetní zpráva souhlasí se skutečností.

5)   Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o podpisu smlouvy o vykonání činnosti SIBP pro P-FV na rok 2016 s p. Chabadou Janem.

6)   Člen P-FV p. Kroupa  informoval Radu FV o výsledku kolektivního vyjednávání u SŽDC na roky 2016/2017. Rada FV byla seznámena s dohodnutými body a se změnami v této PKS.

7)   Viceprezident FV p.Hevera informoval Radu FV o probíhajícím školení PKS ČDC 2016. Požádal přítomné předsedy o informování a zajištění účasti členů výborů ZO FV na tomto školení.

                                                                                  Nitsche David

                                                                                Předseda Rady FV

© Jak na Zabbix