ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:146
DNES:24
CELKEM:118728

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche David
 22. prosinec 2015 v 22:23

Na prosincovém jednání Rady a P-FV bylo mimo jiné projednáno:          

1)     Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace o konečné podobě PKS ČDC a.s. na rok 2016.

K podpisu PKS ČDC a.s. 2016 došlo dne 2.12.2015. Rada FV byla podrobně seznámena s průběhem jednání. Byly prezentovány všechny změny a novinky v textu a přílohách nové PKS ČDC a.s. 2016 a PERs42-B-2011 ,, Zásady pro poskytování osobního ohodnocení“.

Plné znění PKS ČDC a.s. na rok 2016 bude v nejbližší době zveřejněno na webových stránkách P-FV.

2)     Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace o konečné podobě PKS ČD a.s. na rok 2016.

K podpisu PKS ČD a.s. 2016 došlo dne 9.12.2015. Rada FV byla podrobně seznámena s průběhem jednání. Byly prezentovány všechny změny a novinky v textu a přílohách nové PKS ČD a.s. 2016.

Plné znění  PKS ČD a.s. na rok 2016 bude v nejbližší době zveřejněno na webových stránkách P-FV.

3)     Viceprezident FV p. Hevera podal informace o probíhajícím kolektivním vyjednávání u SŽDC. Další jednání je plánováno na 14.12.2015.

Z důvodu neúčasti na dnešním jednání člena P-FV p. Kroupy, který se kolektivního vyjednávání účastní, budou podrobnější informace sděleny Radě FV na lednovém jednání Rady FV a případně zveřejněny na webových stránkách P-FV.

4)     Prezident FV p. Malík seznámil Radu FV se zaslaným materiálem ,,Sumarizace strategie rozvoje Opravárenství u ČD, a.s.“ Rada FV byla seznámena se zněním tohoto materiálu.

5)     Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o systému zajištění potvrzení na odpis daní za uhrazené členské příspěvky u členů zaměstnanců ČDC a.s..

P-FV obdrží v elektronické podobě tato potvrzení, vytiskne je a potvrdí na centrální úrovni. Pak budou tato potvrzení zaslána zpět na O10 GŘ ČDC a.s. k zařazení do složky zaměstnance.

U členů, zaměstnanců ČD a.s., bude probíhat předání potvrzení standartní cestou přes hospodáře nebo výbor ZO FV.

6)     Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV s plánem termínů jednání Rady a Prezidia FV v 1.pololetí 2016.

Tyto termíny budou vyvěšeny na webových stránkách P-FV.

 

                                                                                                Nitsche David

                                                                                                          Předseda Rady FV

© Jak na Zabbix