ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:146
DNES:23
CELKEM:118727

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Malik Luboš
 10. prosinec 2015 v 22:21

                         Změny v PKS ČD, a.s.  pro rok 2016 :

 

Navýšení ve mzdových tarifech o 1,7%

 

2015

2016

Tr. 6

18 010

18 320

Tr. 7

19 490

19 820

Tr. 8

20 890

21 250

Tr. 9

22 390

22 770

 

Změna v příplatku za praxi kde došlo k navýšení v jednotlivých skupinách a zároveň k přerozdělení jednotlivých skupin tak aby byly pro zaměstnance zajímavější.

 

 

1 r.

3 r.

6 r.

10 r.

15 r.

20 r.

25 r.

30 r.

TS

1

2

3

4

5

6

7

8

6

410

530

730

830

980

1 050

1 100

1 150

7

460

590

790

890

1 050

1 150

1 250

1 300

8

510

650

850

950

1 120

1 200

1 300

1 400

9

560

710

910

1 010

1 190

1 290

1 350

1 550

 

Ve výkonové odměně došlo, k zásadnímu posunu v povoláních vozmistr a četař se zkouškou ZZVD03 a VD04 kde jsou nově zařazeni v odstavci 3 ve zvýšené výkonové odměně do kategorie 1,5%.

Nově je zavedena diferenciace ve vyplácení výkonové odměny a roztřídění do tří skupin kde v první skupině je povolání strojvedoucí s objemem VO 7% a rozpětí 5-9%,

ve druhé skupině jsou zařazeny vlakové čety s objemem VO 4,6% a rozpětí 3-9% a ve třetí skupině jsou zařazeny ostatní povolání s nárokem na VO s objemem 4,1% a rozpětí 4-9%.

 

V článku 17 odměna za nepravidelný nástup (nástup a konec směny mezi 22:00-5:00) je zvýšena z 60,- na 70,-Kč.

V Článek 1 - Stravné při pracovních cestách na území ČR

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které činí:

u vyjmenovaných zaměstnání:

  77,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

  116,- Kč, trvá-li pracovní cesta  déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

  180,- Kč , trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

ostatním zaměstnancům:

70,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

106,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

166,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

       a k navýšení ceny stravenek o 10,-Kč.

 

V průběhu kolektivního vyjednávání byla diskutována problematika KOP a zaměstnavatel informoval, že v průběhu roku 2016 dojde ke změnám v poskytování KOP.

© Jak na Zabbix