ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:146
DNES:31
CELKEM:118735

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Kroupa Štefan
 2. prosinec 2015 v 19:16

6. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 30. 11. 2015

Dne 30. 11. 2015 proběhlo v sídle organizace další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Zaměstnavatel předložil sociálním partnerům nový komplexní návrh zaměstnavatele, který obsahoval:

·          mimořádnou odměnu generálního ředitele vybraným kategoriím zaměstnanců SŽDC,

·          zvýšení příspěvku na penzijní spoření u vybraných zaměstnání,

·          zvýšené odstupné v principech PKS 2015,

·          zachování profesní odměny,

·          definici dělené směny dle PKS 2015,

·          definici vícesměnného pracovního režimu,

·          rozšíření kondičních pobytů o vybraná zaměstnání infrastruktury,

·          stanovení výkonové odměny,

·          zvýšení tarifních mezd,

·          změna hodnoty stravenky pro zaměstnance se směnou v délce 12 hod. a více,

·          akcí sociálního a bezpečnostního charakteru v objemu 50 mil.

 

Odborové organizace s předloženým návrhem nesouhlasily a předložily formou společného protinávrhu požadavek na odstupné roku 2015, zvýšení tarifních mezd, výkonové odměny, délky směny pro stravenky s vyšší nominální hodnotou.

Požadavky OC zaměstnavatel nepřijal.

 Následně zaměstnavatel zahájil projednávání Opatření generálního ředitele SŽDC pro případ neuzavření podnikové kolektivní smlouvy na rok 2016.

 Jelikož nedošlo k uzavření podnikové kolektivní smlouvy na rok 2016 do 30. 11. 2015, jak bylo sjednáno v dohodě o kolektivním vyjednávání, proběhlo jednání o dalším postupu – další termín společného jednání je pondělí 7. 12. 2015 v sídle organizace.

 

Štefan Kroupa

(Hlavní vyjednavač pro PKS při SŽDC za Federaci vozmistrů)

© Jak na Zabbix