ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:146
DNES:32
CELKEM:118736

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Urbánek Jaroslav
 21. listopad 2015 v 5:13

     Na listopadovém jednání Rady a P-FV bylo mimo jiné projednáno              

1)

Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o průběhu kolektivního vyjednávání u společnosti ČDC a.s.

Ve dnech 2.11. až 5.11.2015 proběhlo první společné jednání zástupců OC a zástupců zaměstnavatele ČD Cargo, a.s. o podobě Podnikové kolektivní smlouvy pro rok 2016. Za vedení společnosti byli přítomni jednání člen představenstva Ing. Zdeněk Škvařil a finanční ředitel Ing. Martin Šimek.

Na úvod jednání byla projednána a následně schválená 1.změna IN ORs25-B-2009 (Směrnice pro organizování a financování sportovních akcí).V průběhu dalšího jednání byly dohodnuty nekonfliktní články PKS (např. přiměřená doba na jídlo a oddech, nepřetržitý odpočinek v týdnu, zařazování zaměstnanců v období odborného rozvoje atd.).

 Během jednání si obě strany vyjasnily svá stanoviska k předkládaným návrhům. Odborové centrály i nadále postupují jednotně vůči zaměstnavateli.

Termín dalšího společného jednání je stanoven na 19.11.2015.                                                                                                                     

V souvislosti s kolektivním vyjednáváním FV požaduje u profese vozmistr se zkouškou DP-3 zapracovat do řádu pro odměňovaní odměnu těmto zaměstnancům.

2)

Prezident FV p. Malík seznámil Radu FV s průběhem kolektivního vyjednávání u společnosti  ČD  a.s..

Dne 3. 11. 2015 se uskutečnila schůzka všech odborových centrál působících u ČD, která měla za cíl dohodnout se na společném stanovisku k návrhu nové PKS zaslané zaměstnavatelem minulý týden.

Tradičně velmi složité jednání dospělo po několika hodinách k dohodě na společném návrhu. Ten byl dnes tj. 5. 11. 2015 společně s průvodním dopisem odeslán zaměstnavateli. Následně očekáváme výzvu k faktickému zahájení kolektivního vyjednávání.

Obsahem společného stanoviska jsou požadavky odborových centrál, které jsou nad rámec návrhu zaměstnavatele. Odborové centrály požadují mj. vyšší nárůst tarifních mezd, prodloužení minimální délky směny, rozšíření profesí s nárokem na KOP a další změny v příplatkové sféře  atd.

Dále pak poskytl informaci z jednání o jízdních výhodách u vybraných  vlaků vedených na komerční riziko dopravce ČD a.s..

Proběhla diskuse k uvedeným  informacím. Rada FV vzala na vědomí předložený materiál.

3)

Člen prezidia p.Kroupa seznámil Radu FV s průběhem kolektivního vyjednávání na SŽDC.

Ve dnech 19. a 23. 10. 2015 se konala další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

 Zaměstnavatel předložil a představil zástupcům OC návrhy:

·       Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2016;

·       Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2016;

Zaměstnavatel dále předložil a představil zástupcům OC návrhy:

·       Směrnice č. 29 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty;

·       Směrnice č. 39 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Další jednání se uskuteční dne 18.11.2015.                                                                                                                     

4)

Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o změnách technologií na PJ CDC a s tím vzniklé nadbytečnosti zaměstnanců u některých PJ . FV poukazuje na nutnost projednání změn technologií u příslušných PJ/PP s místně příslušnými zástupci  ZO FV.

Dále pak informoval o chystaných změnách v IS  a postupnému přechodu IS TSV do IS PRIS,  posunu platnosti novelizované KV1B, 2010.                                                                                                                          

K připomínkám a prezentaci změn v IS TSV - IS PRIS se sejde 15.12.2015 na OC FV pracovní skupina. 

5)

Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o chystaných změnách v zaměstnanosti u společnosti ČD a.s. v souvislosti s poklesem rozsahu činností. Tím dojde ke snižování stavu zaměstnanců u jednotlivých DKV.

6)

Prezident FV p. Malík  informoval Radu FV o přípravě Technické novely Katalogu prací u ČD a.s. ze stany zaměstnavatele (5.změna) a s požadavkem na připomínkování od  OC do 25.11.2015.

7)

Prezident FV p. Malík. informoval Radu FV  o přípravě jednání o OOPP a připravovaných        změnách ve výstrojních součástkách u společnosti ČD a.s..

Proběhla diskuse k uvedeným  informacím.

8)

Viceprezident FV p. Hevera požádal členy Rady FV o návrhy k případné spolupráci s právní kanceláří vzhledem k tarifům za právní úkony.

9)

SIBP FV p. Chabada informoval o výsledcích následných kontrol BOZP v Pardubicích a zejména v Praze, kde setrvávají značné závady např. v elektroinstalaci ,znečištěné soc. zařízení a nevysypané stezky drobným štěrkem.Všechny závady byly  sepsány a předány zaměstnavateli.

SIBP FV p. Chabada sdělil, že nyní bude následovat kontrola na PJ Ostravě / PP Ostrava hl.n. a PJ Brno / PP Havl.Brod (prac.Ždírec nad Doubravou.).

                                                                      

                   Jaroslav Urbánek

                Místopředseda Rady FV

 

 

© Jak na Zabbix