ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:146
DNES:31
CELKEM:118735

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche David
 20. říjen 2015 v 20:20

Na říjnovém jednání Rady a P-FV bylo mimo jiné projednáno 

 

1) Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o dalším průběhu jednání o zavedení nové profese četař – tranzitér přípravář u ČD a.s..Zaměstnavatel (představenstvo ČD a.s.) nařídilo O12 pozastavení tohoto projektu a lepší přípravu pro možné zavedení této funkce v budoucnu.V současné době další jednání nepokračují.
2) Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o návrhu centrálních akcí BOZP na rok 2016 ČDC. Předsedové ZO FV byli vyzváni k předložení návrhů.Prezident FV p. Malík s SIBP FV p. Chabada prozkoumají a budou případně řešit připomínku p. Veselíka (ZO FV Praha) z minulého jednání ke špatnému stavu stezek na pracovišti DKV Praha ONJ. Pokud stav stezek neodpovídá bezpečnosti práce, bude P-FV požadovat zařazení této akce do plánu centrálních akcí ČD a.s..

3) Předseda Rady FV p. Nitsche informoval Radu FV o zahájení kolektivního vyjednávání o podobě PKS ČDC a.s. na rok 2016.Dne 6.10.2015 byl na společném jednání předán ze strany zaměstnavatele zástupcům OC působících na ČDC a.s. návrh Podnikové kolektivní smlouvy ČDC a.s. na rok 2016. Dále také byly předány návrhy dalších souvisejících norem. V návrhu jsou mimo jiné zakomponovány některé restriktivní opatření, především v oblasti KOP, pracovní doby, ztráty zdravotní způsobilosti, příspěvků na penzijní a životní připojištění atd.. V průběhu kolektivního vyjednávání budou projednávány další předložené interní normy.

Ve dnech 21. – 23.10. 2015 se sejdou zástupci OC na společném jednání v Praze. Jeho výsledkem by měl být zpracovaný protinávrh PKS k návrhu zaměstnavatele a Dohoda o kolektivním vyjednávání.
Jako první společné jednání zaměstnavatele a OC je naplánováno internátní kolektivní vyjednávání v Srbech u Kladna ve dnech 2.11. – 6.11.2015.
4) Předseda Rady FV p. Nitsche seznámil přítomné s průběhem připomínkováním IN PERs28-B-2009 ČDC ,,Zkušební a výcvikový řád“. P-FV zaslalo v prvním kole své připomínky a následně obdrželo z GŘ ČDC souhrnný materiál všech připomínek OC. V průběhu jednání ,,kolektivního vyjednávání“ bude následovat finální fáze připomínkového řízení k IN PERs28-B-2009 ČDC, IN OR9-A-2008 Předepisování náhrad škod zaměstnanců podle zákoníku práce a ještě budou projednány další IN dle vznesených požadavků.

5) Prezident FV p Malík informoval o návrhu zásad o hospodaření se SF ČD a.s. a návrhu rozpočtu SF ČD a.s.  Znění návrhu zásad o hospodaření se SF ČD a.s. na rok 2016 je totožné se zásadami na rok 2015.
Rada FV byla podrobně seznámena s čerpáním položek rozpočtu SF ČD a.s. na rok 2015. Dále pak byla podrobně seznámena s návrhem rozpočtu SF ČD a.s. na rok 2016.

 6) Prezident FV p. Malík požádal přítomné členy Rady FV o předložení připomínek a návrhů do kolektivního vyjednávání o podobě PKS SŽDC s.o., ČD a.s a ČDC a.s. na rok 2016.

 

 

    Nitsche David

    Předseda Rady FV

© Jak na Zabbix