ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:146
DNES:24
CELKEM:118728

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche David
 19. červenec 2015 v 18:19

Na jednání Rady a Prezídia Federace vozmistrů dne 9. 7. 2015 bylo mimo jiné projednáno:

·      Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV s chystanými racionalizačními opatřeními u společnosti ČDC a.s. Rada FV byla podrobně informována o obsahu dokumentu zaslaném OC z O10 GŘ ČDC a.s. ,,proces restrukturalizace 2015“ a o dopadu chystané změny do zaměstnanosti ve společnosti.

·      Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV s osobním dopisem člena představenstva ČDC Ing. Škvařila k problematice zařazení vozmistrů PJ Česká Třebová/PP Pardubice/pracoviště Pardubice a PJ Ústí nad Labem/PP Most/pracoviště Most do TS dle znění Katalogu zaměstnání PERs44-B-2014. Rada FV byla informována o obsahu tohoto dopisu a o argumentech, které Ing. Škvařil uvádí.

·      Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV s ukončením projednávání  ,,návrhu 2. změny IN ČDC KV1-B-2008“. Dne 29.6.2015 proběhlo společné jednání zástupců OC a zaměstnavatele ČDC a.s. GŘ O13, na kterém byly vypořádány zbylé připomínky k tomuto návrhu. Po nelehkém jednání nakonec obě strany dospěly k maximálně možnému kompromisu. Rada FV byla podrobně seznámena s jednotlivými ustanoveními této 2 změny IN ČDC KV1-B-2008 a s body, které se podařily zástupcům FV v tomto návrhu prosadit.

·      Prezident FV p. Malík seznámil Radu FV s doplňujícími informacemi k pokynu ředitele O12 ČD a.s. č. 4/2015 k zavedení pracovní činnosti četař – přejímač. Došlo ke změně názvu povolání z ,,četař – přejímač“ na ,,četař – tranzitér přípravář“.

·      Jednání Rady FV a P-FV se zúčastnil personální ředitel SŽDC s.o. Ing. Koucký Pavel. Informoval přítomné o zasedání Správní rady SŽDC, která projednala hospodaření SŽDC s.o., výsledky auditu a výroční zprávu SŽDC, změnu struktury společnosti, organizační změny k 1.7.2015. Dále pak Ing. Koucký informoval o chystaném převodu nádraží ČD pod SŽDC, záměru čerpání finančních prostředků Evropských programů pro granty oddělení vzdělávání, záměru náboru cca 400 nových zaměstnanců do traťového provozu (nábor již probíhá), výlukových činnostech na síti SŽDC atd..

                                       
            
Nitsche David
                  Předseda Rady FV

© Jak na Zabbix